Bộ trưởng phải đánh giá kết quả hoạt động sau một năm nhậm chức

TP - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ, thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác năm đầu nhiệm kỳ.

Các thành viên Chính phủ, thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ tiến hành kiểm điểm, đánh giá những việc đã làm được; những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, trong đó xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan.

Chính phủ yêu cầu đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ theo các Nghị quyết, kết luận của Đảng, QH; các chương trình hành động của Chính phủ...

Nội dung đánh giá bao gồm việc các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tham gia thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; thực hiện quy định về chế độ làm việc và quan hệ công tác của Chính phủ theo Luật Tổ chức Chính phủ và Quy chế làm việc của Chính phủ.

Các thành viên Chính phủ, thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ tiến hành kiểm điểm, đánh giá những kết quả công tác chủ yếu, nổi bật đã đạt được trong năm đầu nhiệm kỳ của mình theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công.

Ng. Tuấn
Theo chinhphu.vn

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá