Bộ TT&TT ban hành kế hoạch sắp xếp các cơ quan báo chí

TPO - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa ban hành Kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Sớm nhất là 30/9/2019- hơn ba tháng nữa sẽ bắt đầu tiến hành các thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định với cơ quan báo chí thuộc diện phải sắp xếp lại.

Kế hoạch vạch ra lộ trình sắp xếp các cơ quan báo chí đến năm 2025 của 4 nhóm cơ quan chủ quản gồm các tổ chức ở Trung ương; Cơ quan báo chí của các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan trực thuộc Chính phủ; Cơ quan báo chí của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cơ quan báo chí của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.

Với các tổ chức trực thuộc trung ương, trước ngày 30/9/2019, cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp có hồ sơ, thủ tục đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành các thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định.

Riêng tại Trung ương Đoàn TNCS HCM, trước ngày 31/12/2019 phải có đề án sắp xếp theo quy hoạch tối đa còn 3 cơ quan báo chí. Trước 30/6/2020, Trung ương Đoàn có hồ sơ, thủ tục đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành các thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quan theo quy định.

Với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan trực thuộc Chính phủ, trước ngày 31/12/2019, các cơ quan đã hoàn thành sắp xếp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan chủ quản có cơ quan báo chí phải thực hiện sắp xếp có đề án gửi Bộ TT&TT. Trước ngày 30/6/2020, cơ quan chủ quan có cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp có hồ sơ, thủ tục đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành các thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quan theo quy định.

Riêng với các cơ quan báo chí gồm Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông Tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân xây dựng Đề án cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước năm 2020.

Với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trước ngày 31/12/2019, các địa phương đã hoàn thành sắp xếp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, địa phương có cơ quan báo chí phải thực hiện sắp xếp có đề án gửi Bộ TT&TT.

Trước ngày 30/6/2020, địa phương có cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp có hồ sơ, thủ tục đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành các thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quan theo quy định. Riêng với hai thành phố là Hà Nội và TPHCM, trước ngày 31/12/2019 có đề án sắp xếp theo quy hoạch còn tối đa 5 cơ quan báo chí.

Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước báo cáo Bộ TT&TT kế hoạch rà soát, sắp xếp trước ngày 31/12/2019. Các cơ quan báo chí thuộc nhóm này, nếu chuyển sang cơ quan báo chí trực thuộc các bộ, ngang bộ phải được cơ quan chủ quản mới đồng ý tiếp nhận. Chậm nhất ngày 30/9/2020 phải có thông báo chấm dứt hoạt động báo chí để thực hiện thủ tục chuyển cơ quan chủ quản. Với cơ quan báo chí không được cơ quan chủ quản mới tiếp nhận phải thực hiện chấm dứt hoạt động báo chí để thu hồi giấy phép.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, sẽ tiến hành việc rà soát, cấp phép hoạt động cho cơ quan báo chí, đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch, tránh tình trạng báo hóa tạp chí.

Cụ thể, các địa phương rà soát tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí hiện có, trước ngày 30/6/2020, có hồ sơ, thủ tục gửi Bộ TT&TT để cấp lại giấy phép, sửa đổi bổ sung giấy phép, đảm bảo phù hợp với quy định hướng quy hoạch báo chí. Với cơ quan báo chí thuộc tổ chức ở Trung ương là trước 30/9/2020.

Đến thời hạn hoàn thành sắp xếp theo quy định, trường hợp không thực hiện việc sắp xếp, không gửi hồ sơ cấp lại giấy phép, chuyển đổi cơ quan chủ quản, Bộ sẽ đình bản tạm thời hoặc thu hồi giấy phép hoạt động theo quy định.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng