Bộ VH,TT&DL trả lời về kết luận thanh tra cán bộ, công chức

TP - Bộ VH,TT&DL vừa tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo...

Ngày 8/1, trao đổi với Tiền Phong về Kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) về cán bộ, công chức nhà nước và công tác văn thư, lưu trữ, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ VH,TT&DL) cho biết, đây là công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm của Bộ Nội vụ, do vậy Bộ VH,TT&DL đã rất nghiêm túc, phối hợp để đảm bảo việc thanh tra, kiểm tra thực hiện đúng kế hoạch và đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, giai đoạn thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo, quản lý hồ sơ công chức và công tác văn thư, lưu trữ của Bộ VH,TT&DL là từ năm 2008 đến nay. 

Trong giai đoạn này Đảng, Nhà nước ban hành rất nhiều quy định mới: Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức... nên trong một số ít hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức của Bộ VH,TT&DL chưa thống nhất trong việc sử dụng mẫu kê khai tài sản, sơ yếu lý lịch công chức trong thời gian thực hiện quy định mới.

Trường hợp một số ít chưa đáp ứng tiêu chuẩn ngạch bổ nhiệm do đặc thù ngành nghề, công chức sự nghiệp là đối tượng văn nghệ sĩ thuộc đơn vị biểu diễn nghệ thuật được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo. Mặc dù các trường hợp bổ nhiệm đã đáp ứng các điều kiện (trình độ đào tạo chuyên môn, có kinh nghiệm trong công tác quản lý và lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp) nhưng do bất cập của hệ thống thang bảng lương. 

Cụ thể, theo quy định của nhà nước khi là viên chức ở ngạch Diễn viên chỉ được xếp hạng viên chức loại B, nếu được chuyển sang ngạch ngạch Chuyên viên lại chưa đủ điều kiện về thời gian giữ ngạch tương đương (9 năm) để đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên chính, dẫn đến chưa đáp ứng được tiêu chuẩn bổ nhiệm cấp trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Bộ.

Để đảm bảo quyền lợi của nghệ sĩ, diễn viên, sau khi được Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo về “Đề án Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với nghệ sĩ, diễn viên”, Bộ VH,TT&DL đang phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng Thông tư liên tịch về việc xét nâng ngạch không qua thi đối với nghệ sĩ, diễn viên đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng