Bộ Y tế chấn chỉnh đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế

TPO - Ngày 24/5, Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Cần Thơ, Bình Dương, An Giang, Kon Tum, Đắk Nông, Gia Lai, chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư mua sắm và tăng cường hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế.

Kết quả kiểm toán chuyên đề công tác đầu tư, mua sắm, quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế năm 2015 tại một số cơ sở khám chữa bệnh có nhiều lãng phí, hỏng hóc, tồn kho...
Để làm rõ sự việc nêu trên và kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư mua sắm và tăng cường hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế, Bộ Y tế đề nghị các sở Y tế kiểm tra, chỉ đạo rà soát, kiểm tra, đánh giá thực trạng việc tổ chức quản lý, đấu thầu mua sắm và khai thác sử dụng trang thiết bị y tế (thiết bị và hóa chất, vật tư tiêu hao y tế) tại đơn vị mình; Giải trình và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan, kịp thời chấn chỉnh, xử lý sai phạm nếu có. Đặc biệt lưu ý những trường hợp cụ thể đã được cơ quan kiểm toán Nhà nước nêu. Sở Y tế tổng hợp những thuận lợi, khó khăn đồng thời đề xuất giải pháp tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư, sử dụng trang thiết bị y tế trong thời gian tới, khẩn trương chấn chỉnh, có phương án khắc phục các nội dung theo kết luận của kiểm toán Nhà nước.  
Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về công tác đấu thầu, Bộ Y tế chưa ban hành các văn bản quy định cụ thể về đấu thầu trang thiết bị y tế. Đặc biệt, công tác xây dựng, phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao còn nhiều bất cập như chưa phân nhóm vật tư, hóa chất theo chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với loại dịch vụ y tế; chưa xây dựng bộ dữ liệu giá trúng thầu của các mặt hàng hóa chất, vật tư tiêu hao trong cả nước để cung cấp cho các cơ sở y tế căn cứ xây dựng giá kế hoạch.
Bên cạnh đó, việc phê duyệt giá kế hoạch giữa các bệnh viện hầu hết là khác nhau cho một loại vật tư, hóa chất của cùng một nhà cung cấp và có sự chênh lệch rất lớn giữa giá được phê duyệt cao nhất và thấp nhất. Do đó, dẫn tới có vật tư có giá chênh nhau tới 6,7 lần. Ví dụ, giá một cái kim cánh bướm tại Bệnh viện Việt Đức là 1.090 đồng, tại Bệnh viện Chợ Rẫy là 7.350 đồng. Có loại gấp 4,8 lần như một dây truyền huyết thanh tại Bệnh viện Bạch Mai là 3.675 đồng, trong khi tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức 18.000 đồng.
Về hóa chất, có loại chênh gấp 5,8 lần. Một hộp Series Retic Pak reagen kit, 1x380ml+1.900ml tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương là 16.718.000 đồng, Bệnh viện Thống nhất 2.874.375 đồng. Có hóa chất chênh giá gấp 3,1 lần như một hộp Cleaning Solution Clean A, 1x500ml tại Bệnh viện Chợ Rẫy 1.597.000 đồng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 5.067.000 đồng. Có hóa chất chênh gấp 3 lần như một thùng Diff Timepac, 2x2075ml tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương là 42.607.000 đông, Bệnh viện Chợ Rẫy là 14.163.950 đồng.
Tại tỉnh Gia lai, Đắc Nông, Kon Tum, công tác xây dựng giá kế hoạch mua sắm căn cứ theo chứng thư thẩm định giá đối với những mặt hàng không cần phải thẩm định giá và không xem xét đến trường hợp một số nhà thầu báo giá thấp hơn giá thẩm định
Cá biệt, qua kiểm toán, phát hiện gói thầu gây thiệt hại 10,77 tỷ đồng, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng