Bốn quận nội thành tiếp tục triển khai một số dự án nhà cao tầng

TP -Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc xây dựng công trình cao tầng trong 4 quận nội thành và xử lý các dự án xây dựng nằm trong vành đai xanh sông Nhuệ, Hà Nội.

Bốn quận nội thành tiếp tục triển khai một số dự án nhà cao tầng

Thủ tướng yêu cầu, việc xem xét, xử lý trong thời gian tới cần được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc theo quan điểm và nguyên tắc quản lý không gian: tuân thủ Quy chuẩn quy hoạch xây dựng; quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; bảo đảm phù hợp quy hoạch chi tiết đô thị và điều kiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực.

Đối với dự án nhà cao tầng đã được cấp phép xây dựng trước ngày 9- 12-2009 thì được tiếp tục triển khai. Đối với dự án xây dựng nhà cao tầng đã được thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch theo quy định trước ngày 9-12-2009: Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Đối với các dự án khác, xem xét sau khi Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội được phê duyệt và quy chế mới về quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được ban hành, đảm bảo phù hợp với quy hoạch. Với các dự án có ảnh hưởng lớn định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, giao Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nghiên cứu, thoả thuận với chủ đầu tư xác định phương án chuyển đổi phù hợp.

Về việc xử lý các dự án nằm trong vành đai sông Nhuệ, Thủ tướng yêu cầu: Với những vùng đất nông nghiệp, đất cây xanh hành lang an toàn dọc sông Nhuệ chưa có công trình xây dựng, giao UBND thành phố Hà Nội khoanh vùng quản lý, ưu tiên xây dựng hệ thống công viên cây xanh, không bố trí các dự án xây dựng vào quỹ đất này.

Đối với khu vực làng xóm, di tích, cơ quan, trường đào tạo, quốc phòng... hiện đang tồn tại trên khu vực vành đai xanh sông Nhuệ: UBND thành phố Hà Nội cần sớm ban hành Quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch kiến trúc, kiểm soát chặt chẽ theo hướng thấp tầng và có mật độ xây dựng thấp.

Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đã báo cáo Chính phủ.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá