BR-VT: Nâng mức hỗ trợ BHYT HS-SV lên 50%

Vừa qua, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có cuộc họp với BHXH tỉnh, Sở Y tế tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về việc nâng mức hỗ trợ BHYT đối với đối tượng học sinh, sinh viên.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các bên có liên quan, kết luận cuộc họp, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Trần Văn Tuấn đồng ý với đề xuất nâng mức hỗ trợ BHYT cho học sinh, sinh viên từ 30% lên 50%.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Y tế tỉnh, BHXH tỉnh, Sở Tài chính tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết nâng mức hỗ trợ BHYT cho học sinh, sinh viên từ 30% lên 50%, trình HĐND tỉnh thông qua vào Kỳ họp HĐND tỉnh dự kiến diễn ra vào tháng 12/2019.

Được biết, những năm trước đây, tổng kinh phí ngân sách địa phương chi khoảng 32 tỷ đồng/năm để hỗ trợ 20% cho học sinh, sinh viên mua thẻ BHYT.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng