Cả nước một lòng kiên quyết bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ

TPO - Ngày 3/7, tại Hội nghị toàn quốc Nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, ông Lê Hồng Anh - Thường trực Ban Bí thư khẳng định: "Khi đất nước đứng trước những khó khăn, thử thách, thì càng phải đoàn kết một lòng".

Cả nước một lòng kiên quyết bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ

Ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh, việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương - 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam, vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, vi phạm DOC, Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam-Trung Quốc và các thỏa thuận liên quan khác giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến đối với báo cáo của các cơ quan chức năng về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam và chủ trương, giải pháp của Việt Nam; khẳng định toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, cả nước một lòng, tỉnh táo, sáng suốt, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Bộ Chính trị đã đề ra các chủ trương đúng đắn, kịp thời để xử lý tình hình.

Ông Lê Hồng đề nghị cần phải thường xuyên tổ chức cung cấp thông tin có định hướng cho các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng tại địa phương, góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng vào các chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Tuy nhiên, cần phải cảnh giác với những âm mưu, lời nói và việc làm mang tính kích động, lợi dụng, nhân danh "lòng yêu nước" để chống phá Đảng, Nhà nước.

Khi đất nước đứng trước những khó khăn, thử thách, càng phải đoàn kết một lòng; việc chia rẽ, kích động, rõ ràng không giúp đất nước vượt qua thử thách, mắc mưu các thế lực phản động, thù địch.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá