Các Đại sứ cần làm tốt vai trò cầu nối

Chiều 8/5 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã tiếp 15 cán bộ ngành ngoại giao mới được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại một số nước.

Chủ tịch bày tỏ mong muốn các Đại sứ làm tốt vai trò là cầu nối giữa trong và ngoài nước, để quan hệ giữa Việt Nam và các nước càng thêm gần gũi, thân thiết và hợp tác ngày càng chặt chẽ và hiệu quả.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương đề nghị các đại sứ cần quán triệt sâu sắc và vận dụng tư tưởng, phong cách ngoại giao của Hồ Chủ tịch " dĩ bất biến, ứng vạn biến", kiên định mục tiêu và lợi ích cao nhất trong họat động đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam là giữ vững môi trường hòa bình và ổn định, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tạo mọi điều kiện quốc tế thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Chủ tịch Trần Đức Lương nhấn mạnh: "Cần chủ động trong việc thiết lập các mối liên lạc và tăng cường đưa thông tin chính diện về Việt Nam, để lãnh đạo và nhân dân các nước, cũng như người Việt Nam sống xa Tổ quốc tại các địa bàn hiểu rõ chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Bạn bè càng hiểu ta bao nhiêu, môi trường tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ta càng thuận lợi bấy nhiêu".

Các Đại sứ bày tỏ niềm vinh dự, trách nhiệm to lớn trước nhiệm vụ quan trọng mà Đảng, Nhà nước giao phó và cam kết sẽ làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó phấn đấu làm tốt vai trò cầu nối giữa các ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước với đối tác nước ngoài, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TTXVN

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá