Các địa phương giới thiệu ứng cử viên đại biển Quốc hội

TP - Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thống nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XII.

Theo đó, toàn tỉnh có 10 ứng cử viên tham gia ứng cử, trong đó có 2 ứng cử viên của TƯ, 8 ứng cử viên còn lại là người cư trú, công tác tại địa phương. Theo kế hoạch, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai và lần thứ ba sẽ được tổ chức vào ngày 19/3 và 11/4/2007  để chốt lại danh sách 6 đại biểu ứng cử.

* Bình Dương cũng đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XII. Bình Dương thống nhất giới thiệu 10 ứng cử viên tham gia ứng cử.

Thành phần được giới thiệu lần này gồm 1 cán bộ lãnh đạo chủ chốt do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu, 1 đại biểu chuyên trách do Đoàn ĐBQH giới thiệu, còn lại thuộc doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp trẻ, ngành y tế, văn hóa nghệ thuật, cơ quan thông tấn báo chí...

* Sóc Trăng đã hoàn thành công tác hiệp thương bầu cử quốc hội khóa XII. Theo đó, chỉ tiêu của đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng là 7, trong đó đại biểu do Trung ương giới thiệu là 2, đại biểu địa phương là 5. Tỉnh đã thống nhất giới thiệu cơ cấu gồm 14 ứng cử (tỉnh 12, TƯ 2).

Về cơ cấu, kỳ này sẽ có 1 đại biểu (ĐB) của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 1 ĐB của HĐND tỉnh; 1 ĐB khối quân sự; 1 ĐB Đoàn Thanh niên; 1 ĐB của MTTQ; 1 ĐB ngành GD-ĐT; 1 ĐB ngành Y tế; 1 ĐB ngành Nông nghiệp; 1 ĐB ngành Văn hóa-Thông tin; 1 ĐB ngành Thuỷ sản; 1 ĐB khối Khoa học-Công nghệ và 1 ĐB ngoài Đảng. Trong đó có 2 ĐB là người dân tộc Khmer, 1 ĐB người Hoa. Hiện tại chưa có ĐB tự ứng cử.

* Quảng Bình: Tổng số đại biểu Quốc hội phân bổ ở địa bàn Quảng Bình là 6. Trong đó có 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Hội nghị hiệp thương lần 1 đã đi đến thống nhất: Tổng số đại biểu giới thiệu ra ứng cử ĐBQH lần này là 17 người. (Trung ương giới thiệu 2, còn lại 15 người tại địa phương). Đến lúc này trên địa bàn chưa có đại biểu tự ra ứng cử.

* Kon Tum: Tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum ngày 28/2, tỉnh này vừa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH khóa XII.

Căn cứ vào dự kiến cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội lần này mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ cho Kon Tum, Hội nghị thống nhất dự kiến giới thiệu 10 ứng cử đại biểu để bầu 6 đại biểu vào Quốc hội khóa XII. Được biết, trong số 10 ứng cử đại biểu lần này có 5 đại biểu là người dân tộc thiểu số...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá