Các thành viên Chính phủ đi chỉ đạo chống dịch tiêu chảy

Ngày 10/11, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn (số 6497/VPCP – VX), gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về công tác phòng, chống dịch tiêu chảy cấp với nội dung như sau:

Xét đề nghị của Bộ Y tế (tại văn bản số 972/BC - BYT ngày 9/11/2007) về thực hiện công tác phòng, chống dịch tiêu chảy cấp tại Hà Nội và một số địa phương lân cận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Y tế căn cứ tình hình thực tế và dự báo về diễn biến của dịch để xem xét và quyết định nội dung thông báo về dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, nhằm triển khai các biện pháp quyết liệt bao vây, dập dịch trong thời gian sớm nhất.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện kiên quyết các giải pháp cấp thiết về vệ sinh an toàn thực phẩm để ngăn chặn lây lan bệnh dịch.

Giao Bộ Y tế chủ trì, thống nhất với Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng quyết định thành lập ngay một số đoàn công tác do các đồng chí thành viên Chính phủ làm  trưởng đoàn đi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch tại một số vùng trọng điểm, đặc biệt chú trọng vùng vừa bị lũ lụt ở miền Trung, miền Nam.

Các Bộ: Công an, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông vận tải, Tài chính, Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương các cấp tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh công tác kiểm tra trực tiếp tại mọi địa bàn, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, không để dịch bệnh lây lan.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, đặc biệt đối với các tỉnh đã phát hiện bệnh nhân tiêu chảy cấp, phải ưu tiên tập trung chỉ đạo và huy động mọi lực lượng tại chỗ để ứng trực và triển khai đồng bộ mọi biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và dập dịch trong thời gian ngắn nhất theo đúng nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1638/CĐ - TTg ngày 2/11/2007; báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch của địa phương về Bộ Y tế trước ngày 15/11/2007 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ quan thông tin truyền thông đại chúng cần tăng cường hơn nữa thời lượng và nội dung tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm tới tận từng người dân trong cộng đồng.

TTXVN

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá