Các thành viên Chính phủ khóa mới

TP - Sáng nay, 3 - 8, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Dưới đây là danh sách các thành viên Chính phủ khóa mới.

Các thành viên Chính phủ khóa mới

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (62 tuổi), quê Cà Mau, Cử nhân Luật, Ủy viên Bộ Chính trị
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (62 tuổi), quê Cà Mau, Cử nhân Luật, Ủy viên Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (52 tuổi), quê Thái Bình, thạc sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (52 tuổi), quê Thái Bình, thạc sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (58 tuổi), quê Trà Vinh, GS,TS, Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (58 tuổi), quê Trà Vinh, GS,TS, Ủy viên Trung ương Đảng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (57 tuổi), quê Quảng Nam, Cử nhân (ngành kinh tế), Ủy viên Bộ Chính trị
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (57 tuổi), quê Quảng Nam, Cử nhân (ngành kinh tế), Ủy viên Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (56 tuổi), quê Nam Định,thạc sĩ (ngành tài chính), Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (56 tuổi), quê Nam Định,thạc sĩ (ngành tài chính), Ủy viên Trung ương Đảng.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh (62 tuổi), quê Hà Nội, cử nhân (quân sự), Ủy viên Bộ Chính trị
Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh (62 tuổi), quê Hà Nội, cử nhân (quân sự), Ủy viên Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Công an, Trung tướng Trần Đại Quang (55 tuổi), quê Ninh Bình, GS.TS (ngành an ninh), Ủy viên Bộ Chính trị
Bộ trưởng Công an, Trung tướng Trần Đại Quang (55 tuổi), quê Ninh Bình, GS.TS (ngành an ninh), Ủy viên Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (52 tuổi), quê Nam Định, thạc sĩ (Luật, Ngoại giao), Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (52 tuổi), quê Nam Định, thạc sĩ (Luật, Ngoại giao), Ủy viên Trung ương Đảng.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình (57 tuổi), quê Trà Vinh, cử nhân (Luật, quản lý nhà nước), Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình (57 tuổi), quê Trà Vinh, cử nhân (Luật, quản lý nhà nước), Ủy viên Trung ương Đảng.

Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường (58 tuổi), quê Vĩnh Phúc, PGS.TS (ngành Luật), Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường (58 tuổi), quê Vĩnh Phúc, PGS.TS (ngành Luật), Ủy viên Trung ương Đảng.

Bộ trưởng KH&ĐT Bùi Quang Vinh (58 tuổi), quê Hà Nội, cử nhân (kỹ sư nông nghiệp), Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng KH&ĐT Bùi Quang Vinh (58 tuổi), quê Hà Nội, cử nhân (kỹ sư nông nghiệp), Ủy viên Trung ương Đảng.

Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ (54 tuổi), quê Nghệ An, GS.TS (kinh tế), Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ (54 tuổi), quê Nghệ An, GS.TS (kinh tế), Ủy viên Trung ương Đảng.

Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ (54 tuổi), quê Nghệ An, GS.TS (kinh tế), Ủy viên Trung ương Đảng.
      Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng (58 tuổi), quê Hải Phòng, tiến sĩ (kinh tế), Ủy viên Trung ương Đảng

Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng (58 tuổi), quê Hải Phòng, tiến sĩ (kinh tế), Ủy viên Trung ương Đảng .

Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát (55 tuổi), quê Nam Định, Tiến sĩ (ngành nông nghiệp), Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát (55 tuổi), quê Nam Định, Tiến sĩ (ngành nông nghiệp), Ủy viên Trung ương Đảng.

Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng (51 tuổi), quê Nam Định, Tiến sĩ (kinh tế), Ủy viên Trung ương Đảng

Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng (51 tuổi), quê Nam Định, Tiến sĩ (kinh tế), Ủy viên Trung ương Đảng.

Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng (55 tuổi), quê Vĩnh Phúc, thạc sĩ (kinh tế, kỹ sư xây dựng), Ủy viên Trung ương Đảng
      Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng (55 tuổi), quê Vĩnh Phúc, thạc sĩ (kinh tế, kỹ sư xây dựng), Ủy viên Trung ương Đảng

Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng (55 tuổi), quê Vĩnh Phúc, thạc sĩ (kinh tế, kỹ sư xây dựng), Ủy viên Trung ương Đảng.

Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường Nguyễn Minh Quang (58 tuổi), quê Hà Tĩnh, Kỹ sư (ngành nông nghiệp), Ủy viên Trung ương Đảng

Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường Nguyễn Minh Quang (58 tuổi), quê Hà Tĩnh, Kỹ sư (ngành nông nghiệp), Ủy viên Trung ương Đảng.

Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông Nguyễn Bắc Son (58 tuổi), quê Hà Nội, Tiến sĩ (kinh tế), Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông Nguyễn Bắc Son (58 tuổi), quê Hà Nội, Tiến sĩ (kinh tế), Ủy viên Trung ương Đảng.

Bộ trưởng LĐTB&XH Phạm Thị Hải Chuyền (59 tuổi), quê Bắc Giang, kỹ sư (kinh tế nông nghiệp), Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng LĐTB&XH Phạm Thị Hải Chuyền (59 tuổi), quê Bắc Giang, kỹ sư (kinh tế nông nghiệp), Ủy viên Trung ương Đảng.

Bộ trưởng VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh (59 tuổi), quê Đà Nẵng, Cử nhân (Luật, Kỹ thuật bản đồ), Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh (59 tuổi), quê Đà Nẵng, Cử nhân (Luật, Kỹ thuật bản đồ), Ủy viên Trung ương Đảng.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân (56 tuổi), quê Thái Bình, tiến sĩ (ngành năng lượng), Ủy viên Trung ương Đảng

Bộ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận (56 tuổi), quê Hà Nội, GS.TS (kinh tế), Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận (56 tuổi), quê Hà Nội, GS.TS (kinh tế), Ủy viên Trung ương Đảng.

Bộ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận (56 tuổi), quê Hà Nội, GS.TS (kinh tế), Ủy viên Trung ương Đảng.
      Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (52 tuổi), quê Hà Tĩnh, PGS, Tiến sĩ (Y khoa), Ủy viên Trung ương Đảng

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (52 tuổi), quê Hà Tĩnh, PGS, Tiến sĩ (Y khoa), Ủy viên Trung ương Đảng.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử (60 tuổi), quê Lào Cai, cử nhân (kinh tế), Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử (60 tuổi), quê Lào Cai, cử nhân (kinh tế), Ủy viên Trung ương Đảng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình (50 tuổi), quê Phú Thọ, TSKH (ngành kinh tế), Ủy viên Trung ương Đảng
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình (50 tuổi), quê Phú Thọ, TSKH (ngành kinh tế), Ủy viên Trung ương Đảng.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh (56 tuổi), quê Hậu Giang, cử nhân (kinh tế), Ủy viên Trung ương Đảng
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh (56 tuổi), quê Hậu Giang, cử nhân (kinh tế), Ủy viên Trung ương Đảng.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh (56 tuổi), quê Hậu Giang, cử nhân (kinh tế), Ủy viên Trung ương Đảng.
      Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam (48 tuổi), quê Hải Dương, Tiến sĩ, chuyên môn nghiệp vụ: Kinh tế, Luật, Điện tử - tin học, Ủy viên Trung ương Đảng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam (48 tuổi), quê Hải Dương, Tiến sĩ, chuyên môn nghiệp vụ: Kinh tế, Luật, Điện tử - tin học, Ủy viên Trung ương Đảng.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá