Các ủy viên BCH TW khoá X đều trúng cử với số phiếu trên 63%

Chiều qua, 24/4, Phó Trưởng ban Tư tưởng Văn hoá TW, Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội X Đào Duy Quát đã trao đổi thẳng thắn với báo chí về kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương (BCH TW) khoá X.

Vì sao số lượng ủy viên Trung ương dự khuyết chỉ có 21 người trong khi trước đó Đại hội đã quyết định bầu 25?

Sau khi bầu cử thấy trong số 46 ứng cử viên chỉ có 21 người đạt số phiếu quá bán, Đoàn chủ tịch đã xin ý kiến Đại hội là tiếp tục bầu cho đủ số lượng 25 hay không thì Đại hội đã thống nhất là không bầu tiếp. Như vậy, chỉ có 21 người trúng cử ủy viên TW dự khuyết khoá X.

Thưa ông, trong số 174 ứng cử viên BCH TWkhoá IX đề cử có bao nhiêu trường hợp trúng cử vào BCH TW khoá X?

174 ứng cử viên BCH TW khoá IX giới thiệu trong đó có 160 trúng cử  ủy viên chính thức của BCH TW khóa X. Không có ai tự ứng cử hay được Đại hội đề cử trúng cử đạt được số phiếu quá bán, trong khi đó có những người đạt trên 60% số phiếu cũng không trúng cử vì việc lấy người trúng cử từ số phiếu cao trở xuống.

Việc lấy phiếu đề cử nhân sự Tổng Bí thư đã được thực hiện thế nào? Sẽ có một hay hai ứng cử viên cho chức vụ này?

Cuối phiên họp, Đoàn chủ tịch đã phát cho 1.176 đại biểu dự Đại hội danh sách BCHTW khoá X. Trong danh sách xếp theo thứ tự A,B,C ấy, có nhiều cột như chức danh hiện tại, số phiếu đạt được qua lần bầu BCH TWvừa rồi và ô cuối cùng là giới thiệu chức danh Tổng Bí thư.

Như vậy, tất cả các đại biểu dự Đại hội có quyền ghi đề xuất của mình về chức danh Tổng Bí thư là ai. Cuối giờ sáng, các phiếu thăm dò ấy được đưa vào hòm phiếu và Ban kiểm phiếu bầu cử BCH TW khoá X được Đại hội tín nhiệm tiếp tục kiểm phiếu thăm dò chức danh Tổng Bí thư.

Kết quả thăm dò ấy đã được báo cáo tại Hội nghị lần thứ nhất BCH TW khoá X họp vào chiều 24/4 tại 1A Hùng Vương. Một hay hai ứng cử viên cho chức vụ Tổng Bí thư sẽ do Hội nghị lần thứ nhất Trung ương khoá X quyết định.

Xin ông cho biết 3 người có số phiếu cao nhất ?

Hiện nay chưa được phép công bố số phiếu của bất kỳ người nào cho ai.  

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá