Bầu cử QH:

Cách chọn ƯCV vào danh sách chính thức

TP - Tiến trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII đang ngày càng sôi động, trong đó 223 người đã nộp hồ sơ tự ứng cử. Căn cứ nào để các ứng cử viên (ƯCV), dù là được giới thiệu ứng cử hay ứng cử tự do, được đưa vào danh sách chính thức những người ứng cử.

Ông Đỗ Duy Thường

Tiền phong đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch Ủy  ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Duy Thường về vấn đề nêu trên, ông Thường nói:

Chủ trương khuyến khích công dân tự ứng cử rất rõ ràng, nên kỳ này có nhiều công dân tự ứng cử  là bình thường. Tới đây, các quy trình để lập danh  sách chính thức những người ứng cử được thực hiện bình đẳng với tất cả các ứng viên đã có trong danh sách sơ bộ.

Thưa ông, các tổ chức có thẩm quyền dựa trên những căn cứ nào để lập danh sách chính thức những người ứng cử?

Thứ nhất là trên cơ sở tiêu chuẩn đại biểu QH, thứ hai là căn cứ vào cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu QH được bầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở T.Ư và địa phương do Ủy ban Thường vụ QH ban hành, thứ ba là căn cứ vào việc lấy phiếu tín nhiệm cử tri nơi công tác và nơi cư trú của các ứng cử viên.

Bên cạnh đó còn căn cứ vào việc xem xét các ứng cử viên có vi phạm gì không, kê khai tài sản, thu nhập có trung thực không?

Có thể nói đó là quá trình sàng lọc, lựa chọn. Tất cả những căn cứ trên đối với từng ứng cử viên cụ thể sẽ được báo cáo tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 ở T.Ư và địa phương, từ đó để các hội nghị quyết định danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu QH khóa XII.

Vậy trong những kỳ bầu cử trước đây, người bị loại ra khỏi danh sách  ứng cử được niêm yết chính thức, thường vì lý do gì thưa ông?

Thường là do không đảm bảo tiêu chuẩn đại biểu QH, do không đủ tín nhiệm, do có vi phạm, hoặc do trong cơ cấu không có, vì như đã nói là Ủy ban Thường vụ QH đã phân bố cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu QH được bầu là đại diện cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở T.Ư và địa phương, để đảm bảo QH thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói chung là do nhiều yếu tố cộng lại, chứ không hẳn chỉ một yếu tố nào quyết định.

Như vậy có thể hiểu là những ứng cử viên không nằm trong cơ cấu thì nhiều khả năng sẽ khó được đưa vào danh sách chính thức, vì nhìn vào cơ cấu thì có ý kiến cho rằng không thấy chỗ cho người tự ứng cử?

Không thể nói như vậy. Tôi lấy ví dụ là ở một đơn vị được phân bổ cơ cấu như thế này, nếu anh tham gia vào cơ cấu đó thì sẽ có sự lựa chọn, còn nếu không có cơ cấu nào phù hợp với anh, thì sẽ phải xem xét.

Có thể nói như thế này cho rõ, cơ cấu định hướng đã được ghi rất rõ, cơ cấu hướng dẫn cũng ghi rất rõ, như vậy nếu không có cơ cấu đó thì làm sao đưa anh vào được, vì số lượng thì chỉ có hạn.

Vấn đề này phải hiểu nghiệp vụ bầu cử mới được. Nói cách khác cơ cấu chỉ là một trong các căn cứ để lựa chọn.

Thưa ông, những người ứng cử tự do chỉ căn cứ vào Luật bầu cử QH để thực hiện quyền tự ứng cử, không cần biết mình có nằm trong cơ cấu hay không?

Vì vậy, cho nên mới cần có các bước hiệp thương để lựa chọn, có việc phân bổ cơ cấu thành phần, số lượng, chứ không phải cứ ứng cử tự do, đến Ủy ban bầu cử để đăng ký là nghiễm nhiên có tên trong danh sách cuối cùng.

Vấn đề là anh phải qua các quy trình đúng theo quy định của pháp luật.

Xin cảm ơn ông!

Võ Văn Thành
Thực hiện

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá