Cải cách hành chính, 80% người dân 'hài lòng'

TP - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu cải cách thể chế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và chất lượng dịch vụ hành chính...

Mục tiêu của kế hoạch này là nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, trong đó, tập trung thực hiện các trọng tâm: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

Mục tiêu đề ra là mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 80% vào năm 2020.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng