Cải cách thủ tục hành chính: Trước tiên là hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, nhà đất…

Tiếp sau chỉ thị số 09/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản vào hôm qua (18/4). Trong đó nêu rõ :

“Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tổng rà soát và sửa đổi, đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công”.

Theo đó, báo cáo về việc rà soát thủ tục hành chính phải được thực hiện hàng quý, tập trung vào những vấn đề cụ thể như đánh giá các thủ tục hành chính, trong đó và trước hết là các thủ tục về: đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, cấp phép xây dựng, thi tuyển công chức, đăng ký kinh doanh, thuế, hải quan...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá