Cấm đùn đẩy trách nhiệm tiếp dân

TP - Chiều 28/10, Quốc hội (QH) thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Tiếp công dân.

> Khiếu kiện kéo dài: Không rõ trách nhiệm
> Tỉnh làm sai, thiệt hại dân chịu

Tiếp thu ý kiến của đại biểu QH, dự thảo lần này nhấn mạnh trách nhiệm tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhất là người đứng đầu. Đối với tiếp công dân mang tính tập trung tại các trụ sở tiếp công dân, Ban soạn thảo chỉnh lý theo hướng gắn hoạt động tiếp công dân tại các trụ sở này với trách nhiệm của các cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở.

ĐB Nguyễn Minh Lâm (Long An) cho rằng, cần bổ sung hành vi cấm. Đó là cấm cán bộ, công chức giải quyết khiếu nại, tố cáo đùn đẩy trách nhiệm, cố tình lờ không giải quyết đơn thư. Một số ý kiến còn cho rằng, việc tiếp công dân không nên dừng ở trụ sở tiếp dân mà còn có thể ở ngay khu dân cư, nhất là ở những nơi nảy sinh vấn đề phức tạp.

Từ đó, xử lý kịp thời các mâu thuẫn, bức xúc trong cộng đồng dân cư. Sau khi giải quyết đơn thư của công dân, phải công khai kết quả giải quyết, giúp người dân trực tiếp giám sát hoạt động của chính quyền, việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) cho rằng, dự thảo luật chưa làm rõ được mối quan hệ giữa tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo giữa Trung ương và địa phương. Như vậy, sẽ có trường hợp địa phương giải quyết thấu đáo rồi nhưng công dân lên Trung ương đề nghị xem xét lại, Trung ương lại chuyển về cho địa phương yêu cầu xử lý.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng