Cần 5 năm để đánh giá Đại hội thành công hay không!

TP - Theo PGS-TS Nguyễn Đình Cử, Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội - Đại học Kinh tế quốc dân thì "phải 5 năm sau mới đánh giá được Đại hội có thành công hay không?".

Tôi rất tâm đắc với chủ đề của Đại hội mà nội dung đầu tiên là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng...”. Tình trạng tham nhũng phổ biến và nghiêm trọng là một biểu hiện rõ ràng của năng lực lãnh đạo yếu và sức chiến đấu ở nhiều nơi kém, thậm chí là tê liệt.

Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về các Văn kiện đại hội X của Đảng do Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nhấn mạnh: “Sắp tới, phải thi hành một cách kiên quyết và đồng bộ hệ thống các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Từ năm 1980 đến nay, Đảng đã ban hành hàng chục nghị quyết, chỉ thị liên quan đến phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, tham nhũng vẫn chưa bị ngăn chặn và đẩy lùi mà vẫn diễn biến hết sức phức tạp.

Điều tôi nhận thấy là các nghị quyết, chỉ thị đó ít được cụ thể hóa, ít được giám sát, kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện. Vì vậy, để hiện thực hóa các giải pháp phòng, chống tham nhũng được nêu lên trong Đại hội X, tôi xin có một vài đề xuất sau:

- Đại hội cần bàn thêm về thứ tự ưu tiên thực hiện nhóm giải pháp (hoặc giải pháp), nếu không đủ điều kiện để thực hiện cùng lúc toàn bộ hệ thống giải pháp. 

- Sau Đại hội cần cụ thể hóa từng giải pháp trong hệ thống này.

- Hệ thống hành chính của chúng ta có nhiều cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, xã) nên việc tổ chức triển khai một nghị quyết theo hệ thống Đảng và thể chế hóa triển khai theo hệ thống chính quyền, từ Trung ương xuống đến cơ sở thường rất chậm, nếu từng cấp không đẩy nhanh tiến độ.

- Cần tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá định kỳ việc thực hiện nghị quyết của đại hội nói chung và các giải pháp phòng trừ tham nhũng nói riêng đã nêu ở trên. Chỉ có kiểm tra, giám sát thì chúng ta mới biết các giải pháp đã đi vào cuộc sống chưa? Tại sao chưa? Đang có vướng mắc gì? Làm thế nào vượt qua vướng mắc?...

Cũng như mọi người, tôi kỳ vọng ở Đại hội Đảng X nhiều điều, trong đó có kỳ vọng Đảng nâng cao sức chiến đấu để chống tham nhũng thành công (theo nghĩa giảm đáng kể số vụ, số người, quy mô tham nhũng..., chứ chưa dám mơ không còn tham nhũng). Vì thế, với tôi, phải 5 năm sau mới đánh giá được Đại hội có thành công hay không?

Võ Văn Thành (ghi)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá