Cán bộ dân vận phải là tấm gương sáng

TP - Công tác dân vận trong thời kỳ trước, mặc dù điều kiện chiến tranh, kinh tế đất nước khó khăn, nhưng lại có những thuận lợi. Đó là những phong trào “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, đi bất cứ đâu, nhận bất cứ nhiệm vụ gì. Khi đó, công tác vận động quần chúng khó mà lại dễ bởi cả xã hội đồng thuận.

Ông Nguyễn Túc
Ông Nguyễn Túc

Hôm nay trong hòa bình, cái tôi với cái ta song song tồn tại, đan xen vào nhau. Nếu không khéo thì cái tôi át cái ta, dẫn đến tình hình đáng lo ngại mà Đảng ta gọi là “thoái hóa biến chất”. Số cán bộ bị kỷ luật ngày càng có chiều hướng tăng. Mặc dù có nhiều biện pháp nhưng không ngăn chặn và đẩy lùi được tình trạng tham nhũng. Điều này tác động đến công tác vận động quần chúng.

Phải khẳng định, trong những năm qua, hệ thống chính trị của chúng ta có nhiều cố gắng. Nếu không có những nỗ lực, cố gắng đó thì không có được xã hội ổn định, kinh tế phát triển như hiện nay, mặc dù chúng ta chưa hài lòng với thành quả đạt được. Trong công tác dân vận, mặt trận đã đạt được những kết quả rất quan trọng nhưng cũng còn những hạn chế yếu kém. Vậy những yếu tố gì tác động đến công tác vận động quần chúng trong thời gian qua?

Thứ nhất, chúng ta phải xem xét lại một số chính sách đã ban hành. Chính sách phải thực sự vì dân nhưng có những chính sách vừa qua không thể hiện được điều này. Có chính sách thay đổi liên tục. Chính sách đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn chậm được cụ thể hóa. Chính sách đối với công nhân còn bất cập.

Trong khi, đây là hai lực lượng cơ bản nhất trong công tác vận động quần chúng. Sự phân hóa giàu nghèo tác động đến những thành phần cơ bản trong xã hội. Vấn đề giải phóng mặt bằng, tái định cư, nông dân mất đất nhưng chính sách đền bù không thỏa đáng. Như vậy, làm sao mà làm công tác dân vận tốt được.

Thứ hai, sự gương mẫu của những người đi vận động. Cán bộ phải là tấm gương mới đi vận động được quần chúng. Khi tôi là thư ký của đồng chí Hoàng Quốc Việt, có lệnh tổng động viên thì con của các đồng chí trong Bộ Chính trị phải đi bộ đội trước.

Do vậy, tự nhiên không ai bảo ai cả, con các đồng chí trong trung ương cũng ra trận. Mỗi cán bộ, muốn làm dân vận được tốt phải là tấm gương. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, sự gương mẫu có vai trò đặc biệt quan trọng.

Hiện nay các mối quan hệ chằng chịt, vợ con, anh em, họ hàng là những ràng buộc đòi hỏi người cán bộ phải có dũng khí ghê gớm trong làm gương.

Thứ ba, dân chủ và bình đẳng trong hệ thống chính trị. Hiện nay, cán bộ dân vận, mặt trận điều kiện làm việc, chế độ chính sách còn hạn chế. Do vậy, cần kiện toàn ban dân vận các cấp đủ về số lượng, cơ cấu, chất lượng; lựa chọn bố trí cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, đủ sức làm tham mưu cho cấp ủy về công tác vận động quần chúng. Tránh tình trạng bố trí những cán bộ năng lực kém, sắp đến tuổi nghỉ hưu hoặc bị kỷ luật về công tác tại ban dân vận.

Do vậy, muốn làm tốt công tác dân vận thì chính sách phải đúng, vì dân và sát thực tiễn cuộc sống. Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và có chính sách bình đẳng, thỏa đáng.

Nguyễn Túc
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá