Cán bộ, đảng viên đẻ con thứ 3 sẽ không được đề bạt

Đây là một nội dung của Nghị quyết 47 ngày 30/3/2005 của Bộ Chính trị đặt ra một số yêu cầu trong thời gian tới để đất nước sớm đạt được mục tiêu ổn định quy mô dân số, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng dân số Việt Nam.

Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện, coi đó là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá việc hòan thành nhiệm vụ, xem xét đề bạt, đề cử vào các chức vụ lãnh đạo của cơ quan đảng, cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội.

Nghị quyết cũng yêu cầu sớm sửa đổi Pháp lệnh Dân số và các chính sách, quy định hiện hành không phù hợp với cuộc vận động thực hiện mục tiêu trên.

Trong 2 năm 2003, 2004, tỷ lệ phát triển dân số, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên tăng mạnh trở lại. Đặc biệt là tình trạng cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba trở lên tăng nhiều ở hầu hết các địa phương, gây tác động tiêu cực đến phong trào Kế hoạch hóa gia đình.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá