Cán bộ phòng, chống tham nhũng được phụ cấp 20 - 30% lương

Ngày 14/2, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức.

Theo quy định này, cán bộ thuộc biên chế của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng ở Trung ương hoặc thuộc biên chế của bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh được áp dụng phụ cấp trách nhiệm theo % mức lượng hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Theo đó, cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng có chức vụ từ Bộ trưởng và tương đương trở lên; chuyên gia cao cấp; cán bộ, công chức, viên chức xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương được hưởng mức phụ cấp 20%.

Mức 25% áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương. Mức 30% áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức xếp ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá