Cần cơ chế giám sát để nâng cao năng lực các hợp tác xã

TP - Bộ NN&PTNT vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2017 thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại ĐBSCL. Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020” nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững, đúng bản chất của hợp tác xã (HTX).

TS. Hạ Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, để thực hiện tốt công tác nâng cao năng lực HTX, cần có cơ chế kiểm tra, giám sát và đánh giá HTX; Tạo mối liên kết giữa các doanh nghiệp và HTX thông qua các Diễn đàn khuyến nông@Nông nghiệp bởi hàng năm, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức khoảng 25 Diễn đàn Khuyến nông@Nông nghiệp, trong đó có lồng ghép lễ ký kết chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân, HTX…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng