Cần có chính sách đột phá để sử dụng người tài

TP - Trong hai ngày 20, 21- 9, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức Hội nghị trao đổi công tác giữa Ban Tổ chức T.Ư với các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở T.Ư.

> Chiến lược quốc gia về nhân tài: Tìm đột phá

Phát biểu tại Hội nghị, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư khẳng định: Công tác cán bộ có nhiều khâu quan hệ mật thiết, tác động lẫn nhau; trong đó, đánh giá cán bộ là khâu tiền đề, quan trọng nhất, làm cơ sở cho các khâu tiếp theo. Đây cũng là khâu thường xuyên trong quá trình quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ.

Theo Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Trần Lưu Hải, thời gian qua, công tác luân chuyển cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các đại biểu đề nghị, công tác quy hoạch cán bộ cần phải đi trước một bước và có tầm nhìn xa, đảm bảo tính kế thừa, phát hiện những cán bộ trẻ đưa vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, dựa trên cơ sở đánh giá đúng cán bộ.

Các cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, quan tâm tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, chuyên gia trong từng lĩnh vực.

Khẳng định sự cần thiết phải thực hiện luân chuyển cán bộ, các đại biểu cho đây là một khâu đột phá trong công tác cán bộ, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín.

Theo nhiều đại biểu, chính sách đãi ngộ cán bộ cần được quan tâm nghiên cứu trên cơ sở minh bạch, công khai, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư và các địa phương nghiên cứu xây dựng những chính sách đột phá để thu hút, giữ chân cán bộ trẻ, tài năng và có cơ chế sử dụng người tài.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá