Cần kịp thời phát hiện, xử lý vấn đề xã hội

TP - Ngày 13-1, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, lưu ý ngành tuyên giáo cần hướng mạnh về cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý những điểm nóng, bức xúc trong xã hội.

Ông Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Anh Sơn
Ông Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Anh Sơn

> Vai trò giám sát của báo chí

Ông Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Anh Sơn
Ông Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Anh Sơn.
 

Tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2011, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 ở TP Đà Nẵng, ông Lê Hồng Anh cho rằng, ngành cần nâng cao năng lực dự báo, kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trong xã hội; chủ động nắm bắt tình hình; tham gia giải quyết những điểm nóng, bức xúc trong xã hội; nâng tầm chất lượng tham mưu, tính thuyết phục và tính chiến đấu cao trong công tác chính trị, tư tưởng.

Chủ động và thường xuyên phối hợp các cơ quan chức năng nắm vững định hướng tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung vào các sự kiện lớn, vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm trong xã hội, tránh bị động, bất ngờ.

Chủ động, nhạy bén, sắc sảo, linh hoạt trong đấu tranh chống âm mưu diễn biến hoà bình, hoạt động chống phá dưới nhiều hình thức của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Ông Lê Hồng Anh lưu ý ngành tuyên giáo hướng mạnh về cơ sở, tăng cường quan hệ công tác, thông tin hai chiều giữa Trung ương, địa phương và cơ sở để nắm bắt, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh, những tư tưởng, tâm trạng xã hội bức xúc, góp phần đảm bảo an ninh tư tưởng và thực hiện tốt an sinh xã hội.

Ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo trong năm 2012 là tiếp tục chỉ đạo tổ chức tốt việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, các nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương 2, 3, 4 (khoá XI) đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 về Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011- 2020 và Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay (sẽ được ban hành tới đây)…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư khẳng định, Hội nghị mang ý nghĩa đặc biệt, vì đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá