Cảnh cáo ông Trương Minh Tuấn, cho thôi chức Bí thư Ban cán sự đảng

TP - Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) do có những vi phạm “rất nghiêm trọng” trong việc MobiFone mua AVG. Ngoài ra, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh đối với ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT.

Cảnh cáo ông Trương Minh Tuấn, cho thôi chức Bí thư Ban cán sự đảng - ảnh 1 Ông Trương Minh Tuấn (SN 1960) Bộ trưởng Bộ TT&TT.

Ngày 12/7, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Tờ trình số 122-TTr/UBKTTW, ngày 06/7/2018 về việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Ðảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2011 - 2016 và ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bộ Chính trị nhận thấy: Ban cán sự đảng Bộ TT&TT đã vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng, đã làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động và quá trình cổ phần hóa của Tổng Công ty MobiFone, đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ TT&TT, gây bức xúc trong xã hội.

Cảnh cáo ông Trương Minh Tuấn, cho thôi chức Bí thư Ban cán sự đảng - ảnh 2 Ông Lê Nam Trà (SN 1961) Nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone.

Ban cán sự đảng Bộ TT&TT để một số lãnh đạo bộ vi phạm nghiêm trọng và rất nghiêm trọng trong thực hiện nguyên tắc làm việc và chức trách, nhiệm vụ được giao. Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2011 - 2016 bằng hình thức cảnh cáo.

Cảnh cáo ông Trương Minh Tuấn, cho thôi chức Bí thư Ban cán sự đảng - ảnh 3 Ông Nguyễn Bắc Son (SN 1953) nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT.
Cảnh cáo ông Trương Minh Tuấn, cho thôi chức Bí thư Ban cán sự đảng - ảnh 4 Ông Phạm Ðình Trọng (SN 1970) Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp, Bộ TT&TT.
Cảnh cáo ông Trương Minh Tuấn, cho thôi chức Bí thư Ban cán sự đảng - ảnh 5 Ông Phạm Hồng Hải (SN 1960) Thứ trưởng Bộ TT&TT.

Kỷ luật nghiêm minh cựu bộ trưởng

Ðối với ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Ðảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT, Bộ Chính trị kết luận, ông Son phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ông Son cũng được xác định là đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, không bàn bạc, thảo luận trong tập thể Ban cán sự đảng, trực tiếp chỉ đạo và quyết định nhiều nội dung liên quan đến dự án không đúng quy định; ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và giao cho cấp dưới ký một số văn bản liên quan đến dự án có nội dung trái quy định, không đúng nhiệm vụ được phân công; thiếu chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện dự án, để xảy ra nhiều vi phạm rất nghiêm trọng.

Về trường hợp của ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT theo Bộ Chính trị, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT, ông Tuấn cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ông Tuấn cũng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo trong quá trình được phân công chỉ đạo thực hiện dự án; Ký Quyết định số 236/QÐ-BTTTT, ngày 21/12/2015 của Bộ TT&TT phê duyệt Dự án và một số văn bản có liên quan trái quy định, có văn bản không thuộc nhiệm vụ được phân công.

Cảnh cáo ông Trương Minh Tuấn, cho thôi chức Bí thư Ban cán sự đảng - ảnh 6 Ông Cao Duy Hải (SN 1961) Tổng giám đốc MobiFone.

Với cương vị Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT từ tháng 4/2016 đến nay, ông Tuấn cũng phải chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bộ Chính trị đánh giá, những vi phạm của ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn là rất nghiêm trọng. Căn cứ Quy định số 30-QÐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Ðiều lệ Ðảng về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng và Quy định số 102-QÐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị đã quyết định: Thi hành kỷ luật ông Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bộ Chính trị cũng đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Trương Minh Tuấn bảo đảm đồng bộ, kịp thời với kỷ luật của Ðảng theo quy định. Bên cạnh đó, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh đối với ông Nguyễn Bắc Son theo thẩm quyền.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng