DMCA.com Protection Status

Cao Bằng triển khai nhiều hoạt động nhằm thay đổi vệ sinh ở nông thôn

Trong năm 2018, tỉnh Cao Bằng đã triển khai nhiều hoạt động của Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch để nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của người dân nông thôn, tiêu biểu là mô hình vẽ bản đồ vệ sinh thôn bản.

Mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh ở thôn bản (ảnh: Báo dân tộc)
Mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh ở thôn bản (ảnh: Báo dân tộc)
Cụ thể, ngành y tế của tỉnh đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tại cấp thôn như vẽ bản đồ vệ sinh thôn bản. Bản đồ vệ sinh thôn bản thể hiện rõ tình trạng vệ sinh của từng hộ: có nhà tiêu cải thiện, có nhà tiêu không hợp vệ sinh, hoặc chưa có nhà tiêu. 
Mỗi thôn sẽ xây dựng bản đồ vệ sinh của thôn và cập nhật sự thay đổi tình hình vệ sinh thôn hàng tháng. Bản đồ thôn sẽ được tuyên truyền viên sử dụng trong các buổi họp thôn chuyên về vệ sinh, trong các buổi họp lồng ghép và được treo ở nhà văn hóa thôn. 
Các cuộc họp thôn chuyên đề về vệ sinh: Họp thôn chuyên đề về vệ sinh sẽ do cán bộ y tế thôn bản cùng với trưởng thôn điều hành. Mỗi thôn sẽ tổ chức 2 cuộc họp thôn chuyên về vệ sinh/năm. 
Đặc biệt, tại các thôn bản kết hợp nội dung vệ sinh trong các cuộc họp thôn thông thường. Các cuộc họp thường kỳ trong thôn sẽ đưa thêm các nội dung về vệ sinh vào trong chương trình cuộc họp, để cung cấp các thông tin cập nhật về các vấn đề vệ sinh và tình trạng vệ sinh trong thôn. 
Trong năm 2018, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng thực hiện nhiều giải pháp tăng cường vệ sinh và nước sạch nông thôn để 100% hộ dân trong 17 xã “Vệ sinh toàn xã” (10.609 hộ) được tuyên truyền, vận động xây và sử dụng nhà tiêu cải thiện, thông qua cung cấp thông tin về các loại nhà tiêu cải thiện, cũng như cách sử dụng và bảo quản nhà tiêu đúng quy cách.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng