Cấp 18 ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

TP - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định cấp 18 ấn phẩm báo, tạp chí nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017 - 2018.

Theo đó, chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của báo Tiền Phong cấp cho đoàn xã thuộc khu vực III, chi đoàn thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực I, II, III; Chuyên trang “Dân tộc thiểu số và miền núi” trên báo Nhân Dân hàng ngày cấp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Chuyên đề "Đoàn kết và Phát triển" của Tạp chí Cộng sản cấp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của báo Đại biểu nhân dân cấp cho Hội đồng nhân dân xã vùng dân tộc và miền núi… Kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí do ngân sách trung ương đảm bảo và được bố trí trong dự toán hằng năm của Ủy ban Dân tộc.           

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá