Cấp sổ đỏ lần đầu: Thu không vượt quá 100.000 đồng/lần

TPO - Đây là nội dung Công văn số 6383 về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng vừa được Bộ Tài chính ký gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở không được vượt quá 100.000 đồng/giấy
Theo đó, việc quy định mức thu và quản lý, sử dụng tiền lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng do UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW quyết định cho phù hợp điều kiện thực tế của địa phương.

Tuy nhiên, mức thu không được vượt quá 100.000 đồng/giấy đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu cho các cá nhân.

 Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu cho tổ chức thì số tiền nộp không vượt quá 500.000 đồng/giấy.

Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng lần đầu cho cá nhân và tổ chức thì số tiền nộp không vượt quá 500.000 đồng/giấy.

Đối với việc cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng và các trường hợp khác khi được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng thì số tiền nộp không vượt quá 50.000 đồng/giấy.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá