DMCA.com Protection Status

“Chấm điểm” hoạt động khuyến nông

TP - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa tổ chức Hội thảo góp ý kết quả dự án điều tra đánh giá năng lực chuyển giao tiến bộ kỹ thuật của hệ thống khuyến nông Việt Nam.

Sau 5 năm thưc hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, hệ thống khuyến nông đã thực sự thể hiện vai trò nòng cốt, đồng hành cùng nông dân để chuyển tải thông tin, đào tạo trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn nước ta.

Theo nhận xét của Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố, phần lớn cán bộ khuyến nông đã đáp ứng được yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực và kinh nghiệm công tác. Nhiều UBND huyện cho rằng, nội dung tập huấn khuyến nông là phù hợp, cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Tuy vậy, ngoài kỹ thuật chuyên môn chương trình tập huấn cần chú trọng hơn đến những kiến thức kinh tế, xã hội để giúp cho nông dân sản xuất tốt hơn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng