DMCA.com Protection Status

Chậm thủ tục hành chính: Nhiều cá nhân, tập thể bị yêu cầu xử lý trách nhiệm

TPO - Ngày 9/12, UBND tỉnh Bình Định cho biết, vừa yêu cầu các cơ quan xử lý trách nhiệm liên quan đến kết quả giải quyết 385 hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn thuộc lĩnh vực đất đai được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

Tỉnh Bình Định yêu cầu các cơ quan xử lý trách nhiệm liên quan đến kết quả giải quyết 385 hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn thuộc lĩnh vực đất đai được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.
Tỉnh Bình Định yêu cầu các cơ quan xử lý trách nhiệm liên quan đến kết quả giải quyết 385 hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn thuộc lĩnh vực đất đai được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.
Theo UBND tỉnh Bình Định, nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng trễ hẹn đối với 385 hồ sơ thủ tục hành chính phần lớn thuộc về lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan đã thiếu sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện nhiệm vụ được giao, bị động trong công tác phối hợp giải quyết công việc, gây ách tắc ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc chung.
Ngoài ra, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ nhưng chưa bị xử lý nghiêm khắc để siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. 
Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm chính trong việc không kịp thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, dẫn đến hồ sơ trễ hẹn với số lượng nhiều trong thời gian ngắn.
Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Sở TN&MT chỉ đạo làm rõ, xác định cụ thể trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo, công chức, viên chức liên quan đến 121 hồ sơ bị trễ hẹn do thời gian thẩm định và giải quyết hồ sơ quá hạn so với quy định.
Tập thể lãnh đạo Sở TN&MT tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu và cá nhân liên quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để xảy ra tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn, gây phiền hà người dân và doanh nghiệp.
Yêu cầu Cục Thuế tỉnh Bình Định chỉ đạo làm rõ, xác định cụ thể trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với cá nhân của lãnh đạo, công chức có liên quan đối với 175 hồ sơ bị trễ hẹn thuộc trách nhiệm giải quyết của các cơ quan thuộc ngành thuế.
Ban Tôn giáo tỉnh, UBND huyện Tuy Phước, UBND TX An Nhơn và TP Quy Nhơn phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh cán bộ, công chức, viên chức liên quan trong việc chậm có văn bản phản hồi ý kiến tham gia góp ý theo đề nghị của Sở TN&MT tỉnh Bình Định, dẫn đến 12 hồ sơ thủ tục hành chính bị giải quyết trễ hẹn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng