Chấn chỉnh việc sử dụng ngân sách Nhà nước

TPO - Đây là một phần nội dung Công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP yêu cầu thực hiện một số biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu KT-XH năm 2006.

Công điện nêu rõ, trong quý I/ 2006, việc thực hiện các mục tiêu KT-XH gặp khó khăn, chưa đạt kế hoạch đề ra; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu còn thấp so với kế hoạch; giải ngân các nguồn vốn còn chậm;

Tình trạng tham nhũng và các tệ nạn xã hội vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và chưa có biện pháp ngăn chặn một cách có hiệu quả; tiêu cực ở Ban quản lý các dự án 18 (PMU 18) thuộc Bộ GTVT đang gây bức xúc lớn trong dư luận xã hội…

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất đi đôi với thực hiện các biện pháp triệt để tiết kiệm, cắt giảm các chi phí bất hợp lý, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Thủ tướng giao Bộ Thương mại phối hợp với các Bộ, UBND các tỉnh, TP xác định mặt hàng có khả năng xuất khẩu, tìm kiếm, mở rộng thị trường, hỗ trợ giảm thiểu các thủ tục để đẩy nhanh xuất khẩu các loại hàng hóa này.

Bên cạnh đó cần chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư, sử dụng ngân sách, tín dụng đầu tư của Nhà nước; tăng cường giám sát kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các dự án đầu tư; bảo đảm yêu cầu tiến độ và chất lượng, nhất là các dự án lớn và dự án có khả năng hòan thành đưa vào sử dụng trong năm 2006; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trước mắt cần tập trung triển khai thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về tiến hành thanh tra một số công trình, dự án trọng điểm của các Bộ, ngành, địa phương có sử dụng nguồn vốn lớn của Nhà nước, vốn vay, tài trợ của nước ngoài, trong đó tập trung vào các công trình, dự án thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, DN phải chủ động thực hiện các biện pháp để giải quyết kịp thời các khiếu kiện ngay từ khi mới xuất hiện, tránh để tích tụ thành vấn đề phức tạp, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, sản xuất và đời sống.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá