Chế độ BHYT cho sĩ quan và hạ sĩ quan CAND

TP - Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 43/2016/TT-BCA quy định biện pháp thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân.

Học viên Học viện Cảnh sát nhân dân tham gia hiến máu nhân đạo tại Chủ nhật đỏ 2016. Ảnh: Xuân Tùng.
Học viên Học viện Cảnh sát nhân dân tham gia hiến máu nhân đạo tại Chủ nhật đỏ 2016. Ảnh: Xuân Tùng.

Mức đóng thế nào?

Về mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH đối với sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật và bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ; học viên CAND hưởng sinh hoạt phí. Ngân sách nhà nước (NSNN) bảo đảm kinh phí đóng BHYT cho cán bộ, chiến sĩ theo phân cấp quản lý NSNN hiện hành.

Cán bộ, chiến sĩ thuộc đối tượng hưởng lương trong thời gian nghỉ hưởng trợ cấp theo quy định của pháp luật về BHXH đối với trợ cấp thai sản khi sinh con, nhận con nuôi hoặc đang hưởng trợ cấp ốm đau (do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành) thì do Quỹ BHXH đóng BHYT căn cứ vào mức tiền lương, phụ cấp tháng của cán bộ, chiến sĩ nghỉ thai sản, ốm đau.

Cán bộ, chiến sĩ được cử đi công tác, học tập tại nước ngoài và được cấp kinh phí khám bệnh, chữa bệnh thì không phải đóng BHYT; thời gian đó được tính là thời gian tham gia BHYT cho đến ngày có quyết định của cấp có thẩm quyền điều động cán bộ, chiến sĩ trở lại công an đơn vị, địa phương công tác.

Thẻ BHYT của cán bộ, chiến sĩ do BHXH CAND phát hành và quản lý. Mỗi cán bộ, chiến sĩ chỉ được cấp một thẻ BHYT với một mã số do Giám đốc BHXH CAND quy định và được ghi trong thẻ BHYT. Thẻ BHYT có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng BHYT và được ghi trong thẻ BHYT. Cán bộ, chiến sĩ tham gia BHYT liên tục thì từ lần cấp thẻ thứ hai trở đi, thẻ BHYT có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn của thẻ lần trước. Thời hạn sử dụng thẻ BHYT tối đa không quá 60 tháng. Giám đốc BHXH CAND quyết định thời hạn sử dụng thẻ BHYT đối với từng trường hợp cụ thể.

Hồ sơ cấp thẻ BHYT thực hiện theo quy định tại Điều 17 Luật BHYT (đã được sửa đổi, bổ sung). Cụ thể: Tờ khai tham gia BHYT; Danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc công an đơn vị, địa phương lập trên phần mềm do BHXH CAND cung cấp gửi kèm theo dữ liệu điện tử và công văn đề nghị của công an đơn vị, địa phương.

Được thanh toán nhiều khoản

Cán bộ, chiến sĩ khi khám bệnh, chữa bệnh BHYT được Quỹ Khám bệnh, chữa bệnh BHYT thanh toán các chi phí: Chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ và sinh con; chi phí vận chuyển ; chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi hưởng BHYT như: thuốc, hóa chất, vật tư y tế được cấp phép lưu hành tại Việt Nam và các dịch vụ kỹ thuật y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo chỉ định của chuyên môn.

Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập thì được Quỹ BHYT chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo giá dịch vụ y tế tại cơ sở đó nhưng tối đa không vượt quá giá dịch vụ y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT công lập tương đương tuyến chuyên môn kỹ thuật. Phần chênh lệch do cán bộ, chiến sĩ tự thanh toán với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đối với các cơ sở y tế công lập có thực hiện các dịch vụ y tế xã hội hóa, thanh toán theo giá do cơ sở y tế quy định nhưng không vượt quá giá thanh toán BHYT đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp có sử dụng dịch vụ y tế xã hội hóa cán bộ, chiến sĩ tự thanh toán phần chênh lệch với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Về mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH đối với sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật và bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ; học viên CAND hưởng sinh hoạt phí. NSNN bảo đảm kinh phí đóng BHYT cho cán bộ, chiến sĩ theo phân cấp quản lý NSNN hiện hành.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng