Chỉ 0,46% công chức không hoàn thành nhiệm vụ: Nhân dân chưa tin

TP - Ngày 9/12, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014 triển khai nhiệm vụ năm 2015. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Nội vụ sửa đổi quy định để đánh giá cán bộ công chức đúng thực chất bởi vừa qua cả nước có 0,46% công chức không hoàn thành nhiệm vụ thì nhân dân chưa tin con số này.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn.

Nhân dân chưa hài lòng, chưa tin

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, hiện quy định 4 mức đánh giá cán bộ. Vừa qua, thống kê cả nước có 0,46% cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ. “Con số này nếu đúng thì rất mừng, mừng lắm nhưng dư luận chung và nhân dân thấy chưa hài lòng, chưa tin vào con số này. Do vậy, phải tổng kết, hướng dẫn, sửa đổi để đánh giá cán bộ sát thực tiễn, đúng thực chất”, Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng cho rằng, năm 2015 là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, trong đó dự kiến tháng 4/2015 là đại hội cấp cơ sở, tháng 6/2015 đại hội cấp quận, huyện, tháng 9/2015 là cấp tỉnh, thành phố. Do vậy, năm 2015 sẽ có nhiều vấn đề về tổ chức bộ máy, cán bộ công chức. Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2015 là rất nặng nề. Thủ tướng đề nghị ngành Nội vụ tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao. Trong đó, đầu tiên là xây dựng thể chế, luật pháp với chất lượng, hiệu quả cao hơn. Cụ thể là, xây dựng Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ phải tiếp tục quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Thủ tướng cho biết, Đảng và Nhà nước đã khẳng định tầm quan trọng của cải cách thủ tục và đã cho rà soát lại toàn bộ thủ tục hành chính và đã yêu cầu cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính gây phiền hà, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

“Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 4.712 thủ tục, đưa ra tới 25 Nghị quyết yêu cầu phải đơn giản hóa, tới nay đã thực hiện được khoảng 89,5%. Bây giờ ngoài số này ra còn cái gì nữa không còn phù hợp thì các bộ, ngành, địa phương phải rà soát, cải cách. Bộ Nội vụ phải rà soát, còn thủ tục nào đã đưa ra rồi, ở cơ quan nào, lĩnh vực nào, vì sao chưa cải cách được, các đồng chí phải đôn đốc, yêu cầu thực hiện”, Thủ tướng nêu rõ.

 Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo không tăng biên chế, đi đến giảm biên chế và thực hiện đồng thời với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. “Không tăng biên chế đương nhiên sẽ có giảm theo tự nhiên, vì số cán bộ công chức thực hiện chính sách (nghỉ hưu), số công chức chuyển đi vì các lý do khác nhau; phần giảm chỉ được tuyển lại tối đa 50%, số còn lại khi có yêu cầu nhiệm vụ mới cần tăng thêm phải được Thủ tướng đồng ý”, Thủ tướng nói.

 Về tính toán số lượng cấp phó, Thủ tướng cho rằng, ở mỗi cơ quan khác nhau, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị để xác định vị trí việc làm, từ đó mới có căn cứ để xác định số lượng cấp phó theo yêu cầu nhiệm vụ. Đối với chức danh “hàm”, Thủ tướng cho biết, hồi ông làm ở Ban Kinh tế T.Ư cũng có chức danh “hàm” bởi nếu không thì nhiều chuyên viên giỏi nhưng không có cơ chế động viên. “Chức danh hàm xuất phát từ thực tế, ai cũng muốn có chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm nhưng đãi ngộ thế nào thì vướng”, Thủ tướng nói.

Chất lượng công chức còn bất cập 

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, năm 2014 Bộ Nội vụ đã xây dựng trình Bộ Chính trị “Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”. Về cơ bản biên chế năm 2014 đã được quản lý chặt chẽ theo đúng chủ trương của Hội nghị T.Ư 7 khóa XI để giữ ổn định biên chế từ nay đến năm 2016. Bộ Nội vụ cũng đã hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương thực hiện chế độ nghỉ hưu với cán bộ công chức theo đúng quy định.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng thừa nhận vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế trong quản lý ngành như, bộ máy quản lý hành chính nhà nước một số ngành, lĩnh vực vẫn chưa thực sự tinh gọn, ảnh hưởng đến hiệu quả, hiệu lực hoạt động. Việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức còn chậm tiến độ. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức còn bất cập.

 Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, tăng niềm tin của dân với chính quyền, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết, sẽ đổi mới công tác đánh giá, phân loại cán bộ công chức đúng với năng lực của cán bộ và quản lý chặt chẽ các quy định về cấp phó, chức danh “hàm”. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu tập trung nâng cao phẩm chất, năng lực, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức. Luật quy định rồi nhưng có tình trạng cán bộ trách nhiệm không cao trong phục vụ nhân dân, chưa nói đến ý thức đạo đức kém. “Phải giáo dục, thanh tra, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu” .

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng