Thảo luận về dự án Luật Tiêu chuẩn hóa:

Chỉ 24% tiêu chuẩn ở VN hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế

TP - Theo Chủ nhiệm ủy ban KH-CN-MT của Quốc hội Hồ Đức Việt. chỉ có khoảng 24% các tiêu chuẩn của VN hài hòa với hệ thống tiêu chuẩn của các nước trong khu vực và thế giới.

“Trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, hoạt động tiêu chuẩn hóa ở nước ta đang tỏ ra lạc hậu, kém hiệu quả, không đáp ứng được yêu cầu đổi mới và phát triển” - Chủ nhiệm ủy ban KH-CN-MT của Quốc hội Hồ Đức Việt đã nhận định như vậy khi Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về dự án Luật Tiêu chuẩn hóa hôm qua (22/2).

Dự luật này sẽ được Quốc hội cho ý kiến, xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XI ( khai mạc vào cuối tháng 5 tới).

Ông Hồ Đức Việt cũng nhận định rằng các quy định pháp luật hiện hành về tiêu chuẩn hóa được thể hiện ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, không phù hợp với cơ chế thị trường và thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của đất nước, không tương thích với các quy định của quốc tế.

Bên cạnh đó, theo ông Việt hiện cũng chưa có cơ chế để thu hút mọi nguồn lực của xã hội tham gia xây dựng tiêu chuẩn và hoạt động đánh giá sự phù hợp. Cách thức xây dựng và ban hành tiêu chuẩn còn mang nặng tính bao cấp.

Mặt khác, hoạt động đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật... chưa phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của WTO.

Hệ thống tiêu chuẩn chưa hài hòa với hệ thống tiêu chuẩn của các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới, chỉ có khoảng 24% các tiêu chuẩn nước ta hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế.

“Việc ban hành Luật Tiêu chuẩn hóa là cần thiết và cấp bách nhằm đổi mới một cách toàn diện hoạt động tiêu chuẩn hóa và phương pháp tiếp cận về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng tiêu chuẩn hóa khác nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, mở rộng thương mại, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ”- ông Hồ Đức Việt khẳng định.  

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá