Chỉ bầu vào cấp ủy những người kiên quyết chống tham nhũng

TP - Đồng chí Nguyễn Văn Chi - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhấn mạnh như vậy.

Đồng chí Nguyễn Văn Chi  có bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ kiểm tra toàn quốc quán triệt Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (sẽ tổ chức vào nửa đầu tháng 1/2011), khai mạc sáng qua tại Hà Nội.

Đề cập một số vấn đề về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong việc lựa chọn và chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015 từ xã, phường, huyện, tỉnh và tương đương trở lên, đồng chí Nguyễn Văn Chi nhấn mạnh, các cấp ủy viên được bầu trong nhiệm kỳ này phải là những cán bộ không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

Những đảng viên có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, dù cơ quan chức năng chưa kết luận được, cấp ủy vẫn phải xem xét, cân nhắc, bố trí công việc khác và không được đưa vào cấp ủy nhiệm kỳ này, góp phần hạn chế, ngăn chặn tình trạng tham nhũng hiện nay.

Các cấp ủy viên được bầu phải là những cán bộ gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm, có phong cách làm việc sâu sát cơ sở, nói đi đôi với làm.

Tất cả phải được đặt lên bàn nghị sự

Đồng chí Nguyễn Văn Chi lưu ý, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp ủy phải lãnh đạo tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Hội nghị triển khai và thảo luận các văn bản hướng dẫn của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2005-2010; công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng phục vụ đại hội đảng các cấp.
Tổ chức Đảng phải rà soát lại các vụ việc còn tồn đọng, có bức xúc, còn trăn trở trong Đảng để chỉ đạo thẩm tra, xác minh, kết luận giải quyết triệt để trước khi tiến hành đại hội như việc mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, khai thác tài nguyên, v.v...

Tất cả phải được đặt lên bàn nghị sự, phải làm cho công khai, minh bạch. Trường hợp cán bộ có sai phạm nghiêm trọng, phải xử lý nghiêm minh và cử người thay thế trước khi tổ chức đại hội.

Chú ý phát hiện những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng phát triển, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học - công nghệ, cán bộ người dân tộc thiểu số; bảo đảm mở rộng dân chủ, công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự, chống tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, cục bộ địa phương hoặc thái độ nể nang, né tránh, ngại va chạm, v.v... 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá