Chỉ định 12 phòng kiểm định chất melamine trong chăn nuôi

TP - Bộ NN & PTNT vừa có Quyết định số 4015 về việc tạm thời chỉ định 12 phòng phân tích, thử nghiệm, phân tích chất melamine trong nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

Theo quyết định này, các phòng phân tích, kiểm nghiệm được phép tiến hành phân tích, kiểm nghiệm chất melamine trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hoặc của các tổ chức, cá nhân khác.

Quyết định này có hiệu lực kể từ nay đến hết 30/6/2009. Bộ NN&PTNT cũng giao Cục Chăn nuôi chủ trì phối hợp với Cục Nuôi trồng thủy sản và các đơn vị liên quan tiến hành thành lập Hội đồng đánh giá năng lực các phòng phân tích, thử nghiệm để trình Bộ quyết định chỉ định chính thức theo quy định.

Trong số 12 cơ sở, trung tâm kiểm định có 4 trung tâm trên địa bàn Hà Nội, 7 trung tâm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và 1 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng