Chỉ hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo tại nông thôn

TP - Bộ Xây dựng vừa đưa ra các hướng dẫn cụ thể quy định đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Theo đó, chính sách hỗ trợ này chỉ áp dụng tại khu vực nông thôn (không thuộc phường, thị trấn ở các đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III, loại IV, loại V).

Những hộ được hỗ trợ phải cư trú tại địa phương và có tên trong danh sách hộ nghèo do UBND cấp xã quản lý tại thời điểm Quyết định 167/2008/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành (12/12/2008).

Các hộ nghèo này chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện.

Các hộ cũng chưa được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo các chương trình khác.  

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá