Chỉ số Công lý Việt Nam 2015 được cải thiện

TP - Ngày 16/6, Hội Luật gia Việt Nam (VLA), Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng (CECODES) và Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã công bố Chỉ số Công lý 2015.

Chỉ số này dựa trên kinh nghiệm thực tế của gần 14.000 người dân trên khắp đất nước Việt Nam. Chỉ số phản ánh ý kiến đánh giá của người dân về hiệu quả hoạt động của cơ quan tư pháp trong việc đảm bảo công lý và các quyền cơ bản của người dân. Chỉ số cho thấy, hiệu quả của các cơ quan nhà nước ở địa phương trong việc giải quyết các yêu cầu và vướng mắc pháp lý của người dân tuy đã được cải thiện nhưng còn thấp. Đây là lý do khiến nhiều người dân còn có tâm lý tự giải quyết hoặc chọn các phương pháp không chính thức để giải quyết tranh chấp.

So sánh với kết quả khảo sát 2012, có những thay đổi tích cực về tiếp cận thông tin và mức hiểu biết pháp luật của người dân, nhưng còn tồn tại bất bình đẳng giữa các nhóm xã hội. Người nghèo, người có học vấn thấp và người không có vị trí xã hội gặp nhiều hạn chế về tiếp cận thông tin, tiếp cận các thiết chế tư pháp cơ sở. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá