Chi tiết danh sách 27 thành viên Chính phủ khóa 14

TPO - Sáng nay, Quốc hội phê chuẩn thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, theo đó 5 Phó thủ tướng, 17 Bộ trưởng, 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đều nhận được số phiếu từ thấp nhất là trên 80% và cao nhất trên 97%.

Ông Nguyễn Xuân Phúc

Chi tiết danh sách 27 thành viên Chính phủ khóa 14 - ảnh 1

Ngày sinh: 20/7/1954

Quê quán: Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
Dân tộc: Kinh

Chức vụ: 

- Thủ tướng
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII
- Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế


Ông Trương Hòa Bình

Chi tiết danh sách 27 thành viên Chính phủ khóa 14 - ảnh 2

Ngày sinh: 13/4/1955

Quê quán: Xã Long Đước Đông, Cần Giuộc, tỉnh Long An
Dân tộc: Kinh

Chức vụ: 

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
- Bí thư Trung ương Đảng khóa XI
- Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Luật học, Đại học Bách khoa, Đại học An ninh


Ông Trịnh Đình Dũng

Chi tiết danh sách 27 thành viên Chính phủ khóa 14 - ảnh 3

Ngày sinh: 25/8/1956

Quê quán: Xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Phó thủ tướng
- Ủy viên Trung ương Đảng khoá X, XI, XII
- Đại biểu Quốc hội khoá XI, XII
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế, Kỹ sư Xây dựng


Ông Vũ Đức Đam


Chi tiết danh sách 27 thành viên Chính phủ khóa 14 - ảnh 4

Ngày sinh: 3/2/1963

Quê quán: Xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Phó thủ tướng
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Tiến sĩ kinh tế


Ông Vương Đình Huệ


Chi tiết danh sách 27 thành viên Chính phủ khóa 14 - ảnh 5

Ngày sinh: 15/3/1957

Quê quán: Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc , tỉnh Nghệ An
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Phó thủ tướng
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
- Đại biểu Quốc hội khóa XIII
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế


Ông Phạm Bình Minh


Chi tiết danh sách 27 thành viên Chính phủ khóa 14 - ảnh 6

Ngày sinh: 26/3/1959

Quê quán: Xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Phó thủ tướng
- Bộ trưởng Ngoại giao
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
- Đại biểu Quốc hội khóa XIII
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Ngoại giao


Ông Trần Tuấn Anh


Chi tiết danh sách 27 thành viên Chính phủ khóa 14 - ảnh 7

Ngày sinh: 1964

Quê quán: Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh

Chức vụ: 

- Bộ trưởng Công thương
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế


Ông Chu Ngọc Anh


Chi tiết danh sách 27 thành viên Chính phủ khóa 14 - ảnh 8

Ngày sinh: 17/6/1965

Quê quán: Xã Thái Hoà, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Dân tộc: Kinh

Chức vụ: 

- Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Tiến sĩ Vật lý


Ông Đỗ Văn Chiến

Chi tiết danh sách 27 thành viên Chính phủ khóa 14 - ảnh 9

Ngày sinh: 10/11/1962

Quê quán: Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
Dân tộc: Sán Dìu

Chức vụ: 

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Đại biểu Quốc hội khóa XIII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Kỹ sư Nông nghiệp


Ông Nguyễn Xuân Cường


Chi tiết danh sách 27 thành viên Chính phủ khóa 14 - ảnh 10

Ngày sinh: 14/10/1959

Quê quán: Xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Dân tộc: Kinh

Chức vụ: 

- Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Ủy viên Trung ương Đảng khoá XI, XII
- Đại biểu Quốc hội khoá XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Tiến sĩ Nông nghiệp


Ông Đào Ngọc Dung


Chi tiết danh sách 27 thành viên Chính phủ khóa 14 - ảnh 11

Ngày sinh: 6/6/1962

Quê quán: Xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Dân tộc: Kinh

Chức vụ: 

- Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân Chính trị

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản lý hành chính công


Ông Mai Tiến Dũng


Chi tiết danh sách 27 thành viên Chính phủ khóa 14 - ảnh 12

Ngày sinh: 8/1/1959

Quê quán: Xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Dân tộc: Kinh

Chức vụ: 

- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế


Ông Nguyễn Chí Dũng


Chi tiết danh sách 27 thành viên Chính phủ khóa 14 - ảnh 13

Ngày sinh: 5/8/1960

Quê quán: Xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Dân tộc: Kinh

Chức vụ: 

- Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư
- Ủy viên Trung ương khóa XI, XII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế


Ông Đinh Tiến Dũng


Chi tiết danh sách 27 thành viên Chính phủ khóa 14 - ảnh 14

Ngày sinh: 10/5/1961

Quê quán: Xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Dân tộc: Kinh

Chức vụ: 

- Bộ trưởng Tài chính
- Ủy viên Trung ương Đảng khoá XI, XII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật


Ông Phạm Hồng Hà


Chi tiết danh sách 27 thành viên Chính phủ khóa 14 - ảnh 15

Ngày sinh: 20/1/1958

Quê quán: Xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy , tỉnh Nam Định
Dân tộc: Kinh

Chức vụ: 

- Bộ trưởng Xây dựng
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII
- Đại biểu Quốc hội khóa XIII

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân Chính trị

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế


Ông Trần Hồng Hà

Chi tiết danh sách 27 thành viên Chính phủ khóa 14 - ảnh 16

Ngày sinh: 19/4/1963

Quê quán: Xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Dân tộc: Kinh

Chức vụ: 

- Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Tiến sĩ Khai thác mỏ


Ông Lê Minh Hưng

Chi tiết danh sách 27 thành viên Chính phủ khóa 14 - ảnh 17

Ngày sinh: 11/12/1970

Quê quán:  Xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Dân tộc: Kinh

Chức vụ: 

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế


Ông Tô Lâm


Chi tiết danh sách 27 thành viên Chính phủ khóa 14 - ảnh 18
Ngày sinh:
  10/7/1957
Quê quán: - Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
Dân tộc: Kinh

Chức vụ: 

- Thượng tướng, Bộ trưởng Công an
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Giáo sư - Tiến sĩ khoa học an ninh


Ông Ngô Xuân Lịch

Chi tiết danh sách 27 thành viên Chính phủ khóa 14 - ảnh 19
Ngày sinh: 20/4/1954
Quê quán: Xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên , Hà Nam
Dân tộc: Kinh

Chức vụ: 

- Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Bí thư Trung ương Đảng khóa XI
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
- Đại biểu quốc hội khóa XIII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội Nhân văn


Ông Lê Thành Long


Chi tiết danh sách 27 thành viên Chính phủ khóa 14 - ảnh 20
Ngày sinh:
 1963
Quê quán: Huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
Dân tộc: Kinh

Chức vụ: 

- Bộ trưởng Tư pháp
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Tiến sĩ Luật


Ông Trương Quang Nghĩa

Chi tiết danh sách 27 thành viên Chính phủ khóa 14 - ảnh 21
Ngày sinh: 19/8/1958
Quê quán: Xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Dân tộc: Kinh

Chức vụ: 

- Bộ trưởng Giao thông Vận tải 
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Xây dựng


Ông Phùng Xuân Nhạ

Chi tiết danh sách 27 thành viên Chính phủ khóa 14 - ảnh 22

Ngày sinh: 3/6/1963

Quê quán: Xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
Dân tộc: Kinh

Chức vụ: 

- Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Phó giáo sư - Tiến sĩ Kinh tế


Ông  Phan Văn Sáu


Chi tiết danh sách 27 thành viên Chính phủ khóa 14 - ảnh 23
Ngày sinh: 9/10/1959
Quê quán: Xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Dân tộc: Kinh

Chức vụ: 

- Tổng thanh tra Chính phủ
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân Chính trị

Trình độ học vấn: Kỹ sư Bách khoa


Ông Lê Vĩnh Tân

Chi tiết danh sách 27 thành viên Chính phủ khóa 14 - ảnh 24
Ngày sinh: 2/7/1958
Quê quán: Xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
Dân tộc: Kinh

Chức vụ: 

- Bộ trưởng Nội vụ
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân Chính trị

Trình độ học vấn: Kỹ sư Cơ khí nông nghiệp


Ông Nguyễn Ngọc Thiện


Chi tiết danh sách 27 thành viên Chính phủ khóa 14 - ảnh 25
Ngày sinh: 27/3/1959
Quê quán: Xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế
Dân tộc: Kinh

Chức vụ: 

- Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch 
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII
- Đại biểu Quốc hội khoá XII, XIII

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân Chính trị

Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Anh văn


Bà Nguyễn Thị Kim Tiến


Chi tiết danh sách 27 thành viên Chính phủ khóa 14 - ảnh 26
Ngày sinh: 1/8/1959
Quê quán: Xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Dân tộc: Kinh

Chức vụ: 

- Bộ trưởng Y tế
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI
- Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Phó giáo sư - Tiến sĩ Y khoa


Ông Trương Minh Tuấn


Chi tiết danh sách 27 thành viên Chính phủ khóa 14 - ảnh 27
Ngày sinh:
 23/9/1960
Quê quán: Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Dân tộc: Kinh

Chức vụ: 

- Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Tiến sĩ Chính trị học

Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 có 6 ủy viên Bộ Chính trị. Độ tuổi trung bình là 56, trong đó trẻ nhất là Thống đốc Ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng (46 tuổi).

Các thành viên Chính phủ vừa được phê chuẩn chỉ có một vị trí thay đổi so với nhiệm kỳ 13 (kiện toàn từ tháng 4/2016) là Bộ trưởng Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tân Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường nhận được tỷ lệ phiếu đồng ý là 86,64%.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến là thành viên duy nhất không phải Uỷ viên Trung ương Đảng và cũng là nữ Bộ trưởng duy nhất, bà nhận được tỷ lệ đồng ý 93,52%. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá