Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH

TP - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 102/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH. Nghị quyết ban hành nguyên tắc, chỉ tiêu, tiêu chí và phương pháp xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH. Cụ thể, về nguyên tắc, UBND các cấp căn cứ các tiêu chí, phương pháp xây dựng chỉ tiêu để xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tại địa phương và trình HĐND cùng cấp đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm... Hàng năm, UBND các tỉnh báo cáo về Bộ LĐ-TB&XH để tổng hợp báo cáo Thủ tướng.

Chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH gồm: Số người tham gia bảo hiểm xã hội (số người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BH thất nghiệp); tỷ lệ tham gia BHXH; tốc độ phát triển số người tham gia BHXH... Chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp đề xuất của các địa phương phải đảm bảo ít nhất 90% đối tượng thuộc diện tham gia vào cuối năm 2019 và ít nhất 95% vào cuối năm 2020; BHXH tự nguyện phải tăng từ 30% - 50% so với năm trước…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng