Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trí tuệ

Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trí tuệ để chủ động xây dựng, khai thác, phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ.

Chương trình cũng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, trong đó ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp có các sản phẩm chiến lược, có tiềm năng xuất khẩu.

Nội dung Chương trình bao gồm: tuyên truyền, đào tạo về sở hữu trí tuệ, hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ; hỗ trợ xác lập, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp ở trong và ngoài nước; hỗ trợ doanh nghiệp khai thác thông tin sở hữu trí tuệ.

Chương trình được thực hiện từ năm 2005-2010 với nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước.

Ban Chỉ đạo Chương trình do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập; thành viên gồm đại diện lãnh đạo các bộ Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Văn hóa-Thông tin, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủy sản, Y tế, Thương mại, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá