Chính phủ hỗ trợ Quảng Trị kinh phí bảo vệ rừng

TP - Ngày 27/1, theo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý UBND tỉnh này sử dụng 15,025 tỷ đồng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trong các năm 2011, 2012, 2013, chưa có đối tượng chi trả để thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Theo đó, hỗ trợ chi trả bổ sung cho các chủ rừng tại các lưu vực có đơn giá chi trả dịch vụ môi trường rừng thấp để đạt mức tối thiểu 200.000 đồng/ha/năm; hỗ trợ kinh phí xây dựng đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các lưu vực Thủy điện La La, Thủy điện Rào Quán, Thủy điện Đakrông 2 và Đakrông 3 là 1,399 tỷ đồng; hỗ trợ UBND xã lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, nhóm hộ gia đình và cộng đồng dân cư là 2,250 tỷ đồng...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng