Chính phủ yêu cầu dừng các dự án kém hiệu quả

Ngày 3/3, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 06/2008/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2008, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao nhất các biện pháp cho mục tiêu tăng trưởng và chống lạm phát.

Các biện pháp được Chính phủ đề ra sau phiên họp lần này gồm: Kiểm soát chặt chẽ kinh tế vĩ mô để duy trì tốc độ tăng trưởng cao; áp dụng chính sách tiền tệ, tỷ giá và lãi suất chủ động, linh hoạt và thận trọng; Kiểm soát thị trường, giá cả; thực hiện cơ chế điều tiết giá vật tư thiết yếu theo cơ chế thị trường và có chính sách hỗ trợ cho phù hợp với các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng do tăng giá; bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống;

Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tăng xuất khẩu để giảm tỷ lệ nhập siêu; tạo môi trường thuận lợi để phát triển sản xuất, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, xuất khẩu tại các thị trường hiện có, thị trường truyền thống và mở rộng thị trường mới để tăng xuất khẩu.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai chính sách hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hai do rét đậm, rét hại; đồng thời tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa Đông Xuân, trồng rau màu, phát triển chăn nuôi, tăng cuồn cung thực phẩm, nhằm sớm ổn định giá cả lương thực, thực phẩm.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra tình trạng ruộng trống không gieo cấy. Bên cạnh đó, cần chủ động dề ra các phương án khắc phục tình trạng thiếu điện; chủ động phát hiện, phòng chống, ngăn chặn và đạp tắt có hiệu quả dịch cúm gia cầm, cúm A (H5N1) ở người.

Các địa phương cần rà soát các công trình đầu tư xây dựng, kiên quyết dừng các dự án kém hiệu quả, không đủ thủ tục, chưa rõ nguồn vốn.

Tập trung năng lực tháo gỡ khó khăn về giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ cho các công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế; tháo gỡ vướng mắc về huy động, giải ngân vốn ODA, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và vốn của Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa công tác giữa các bộ, ngành, địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, kết luận, xử lý các vụ án tham nhũng.

Khẩn trương hoàn thành việc ban hành và tổ chức thực hiện các quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan chuyên môn của UBND. Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; đẩy mạnh công tác xã hội hóa; duy trì thường xuyên, kiên quyết việc thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế TNGT và ùn tắc giao thông, nhằm giảm TNGT bền vững.

Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản, đề án theo đúng kế hoạch trong Chương trình công tác năm 2008 của Chính phủ.

Trước hết, cần tập trung ưu tiên xây dựng các dự án luật theo kế hoạch để trình Quốc hội; các đề án, cơ chế chính sách phục vụ sự chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ về điều hành kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đầu tư; chủ động kiến nghị với Chính phủ các biện pháp để giải quyết những khó khăn, diễn biến bất thường về kinh tế - xã hội.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá