Chính phủ yêu cầu siết việc thẩm định và kiểm tra văn bản

TP - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật. Theo đó, trong thời gian qua, chất lượng công tác xây dựng, ban hành thông tư, thông tư liên tịch của các bộ, cơ quan ngang bộ đã từng bước được nâng lên.

> Tổng kiểm tra văn bản ngành nông nghiệp
> Thoát mô hình

Tuy nhiên, trong một số trường hợp việc xây dựng, ban hành thông tư, thông tư liên tịch còn chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tính khả thi chưa cao, có một số văn bản mới được ban hành đã phải sửa đổi, bổ sung, thay thế, vì có những phản ứng không đồng thuận trong dư luận xã hội.

Do vậy, Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ đề cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, bố trí đủ kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh công tác phối hợp, tranh thủ ý kiến chuyên gia trong quá trình soạn thảo.

Đối với các thông tư có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, cơ quan chủ trì soạn thảo cần thực hiện đúng quy trình và chủ động lấy ý kiến của Bộ Tư pháp trước khi ban hành. Bộ Tư pháp cần tăng cường năng lực thẩm định và kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm văn bản quy phạm pháp luật ban hành hợp hiến, hợp pháp và có tính khả thi cao.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá