Chính phủ yêu cầu tổng kết các hoạt động mừng Đại lễ

TP - Chính phủ vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị tổng kết việc thực hiện các hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và 10 ngày Đại lễ.

Văn bản do Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long ký nêu rõ, UBND thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các trưởng ban chỉ đạo, trưởng tiểu ban... có báo cáo tổng kết, đánh giá cụ thể việc triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội thuộc trách nhiệm được giao.

Chính phủ yêu cầu, cần nêu rõ những kết quả đã đạt được, những mặt còn hạn chế và những bài học kinh nghiệm... đồng thời đề xuất tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm Đại lễ, gửi về UBND thành phố Hà Nội (Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long) trước ngày 25-11 để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo tổng kết trình Phó Thủ tướng trước ngày 30-11.

Đồng thời, các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng và thực hiện kế hoạch phát huy giá trị, ý nghĩa về mọi mặt của các sự kiện, các công trình, tác phẩm của Đại lễ cần xây dựng đề cương, kế hoạch triển khai nhiệm vụ được giao, gửi UBND thành phố Hà Nội trước ngày 20-11.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá