Chính sách đối ngoại rộng mở, bền vững, tin cậy

Tại buổi họp báo về chính sách đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên nhấn mạnh: Thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đưa mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, tạo sự tin cậy lẫn nhau.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên trả lời câu hỏi của các nhà báo. Ảnh : TTXVN
Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên giới thiệu với các nhà báo trong nước và quốc tế về những thành tựu đối ngoại của Đảng ta trong 20 năm đổi mới là từ chỗ bị cô lập về chính trị, bao vây cấm vận về kinh tế, Việt Nam đã chủ động, nỗ lực mở rộng hơn bao giờ hết quan hệ đối ngoại theo hướng đa dạng hoá, đa phương hoá.

Trong 20 năm đổi mới nước ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 57 nước, nâng tổng số quốc gia có quan hệ chính thức lên 169 nước và có quan hệ buôn bán với 224/255 thị trường của các nước, vùng lãnh thổ. Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên cũng nêu một số bài học rút ra trong công tác đổi mới đối ngoại về tư duy; hội nhập kinh tế quốc tế với giữ vững độc lập, tự chủ, thống nhất và bản sắc dân tộc...

Về phương hướng đối ngoại và hội nhập trong 5 năm tới, Bộ trưởng cho biết: Trên cơ sở đánh giá sâu sắc những cơ hội và thách thức, Đại hội X khẳng định phải tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ hơn, phát triển với tốc độ nhanh hơn, bền vững hơn nhằm sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp hoá theo hướng hiện đại. Nhiệm vụ đối ngoại là giữ vững và củng cố môi trường hoà bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi hơn nữa cho công cuộc đổi mới. Tiếp tục giương cao hơn nữa ngọn cờ hoà bình, hợp tác và phát triển; Việt Nam là bạn là đối tác tin cậy của các nước.

Tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại, củng cố và hoàn thiện khuôn khổ quan hệ ổn định, lâu dài với các nước nhất là những nước láng giềng khu vực, các nước lớn và các đối tác quan trọng khác. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sâu hơn, đầy đủ hơn với các thể chế kinh tế toàn cầu, khu vực và song phương sau khi gia nhập WTO; cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút FDI, ODA, thúc đẩy mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, mở rộng thị trường với các nước, các tổ chức quốc tế. Xây dựng và củng cố đường biên giới hòa bình, hợp tác phát triển với các nước láng giềng.

Bộ trưởng nêu rõ: Đại hội X tiếp tục khẳng định, đồng bào Việt Nam định cư ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước. Để đưa hình ảnh Việt Nam ra quốc tế, Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên nhấn mạnh đến công tác thông tin tuyên truyền và văn hóa đối ngoại, nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, sự hợp tác và tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước, góp phần làm cho bạn bè thế giới hiểu rõ hơn về công cuộc đổi mới, về đất nước, con người Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển.

Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên đã lần lượt trả lời nhiều câu hỏi của 11 nhà báo trong nước và quốc tế về chính sách đối ngoại của Đảng ta; quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc, Mỹ, Nga; vấn đề ứng xử biển đông và việc xây dựng quy chế có tính pháp lý liên quan đến 6 nước thuộc khu vực này.

TTXVN

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá