Chỗ làm việc của Bộ trưởng tối đa 50m2

Chỗ làm việc của Chủ nhiệm UB của Quốc hội, Viện trưởng VKSNDTC, Chánh án TANDTC, Bộ trưởng, Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội và TP.HCM... tối đa là 40 - 50 m2/người.

Tiêu chuẩn này bao gồm cả diện tích làm việc và tiếp khách.

Đây là nội dung đáng chú trong Quyết định số 260/2006 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp.

Tiêu chuẩn diện tích làm việc 30 – 40 m2/người, áp dụng đối với các chức danh Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Phó Chánh án TANDTC, Thứ trưởng, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Hà Nội và TP.HCM) và các chức vụ có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1,25 trở lên.

Ngoài ra, theo Quyết định mới này, tổng diện tích nhà làm việc của mỗi cơ quan được tính theo định mức diện tích phòng làm việc của tổng số lượng cán bộ, công chức trong biên chế và hợp đồng làm việc không thời hạn của cơ quan đó cộng với định mức diện tích bộ phận công cộng và bộ phận phụ trợ.

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào khả năng ngân sách, tổng diện tích nhà làm việc hiện có, tổng biên chế, hợp đồng làm việc không có thời hạn, chức danh được duyệt của các cơ quan, đơn vị và tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, để quyết định việc xây dựng mới, xây dựng bổ sung hoặc cấp trụ sở làm việc cho từng cơ quan, đơn vị theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Theo Hải Âu
VTCNews

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá