“Chống đến cùng sự lãng phí”

TP - Đại biểu QH Bùi Thị An cho biết: Về nguyên tắc, những đầu tư, chi tiêu liên quan tiền từ ngân sách hay có liên quan vốn nhà nước thì phải minh bạch; phải có sự giám sát của các cơ quan chức năng và cộng đồng dân cư.

> Rình rang kỷ niệm thành lập quận

Bà nghĩ sao việc một quận tổ chức kỷ niệm rình rang?

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước dân, trước Đảng về những chuyện gây lãng phí ở địa phương, lĩnh vực mình quản lý.

Nhìn vào lễ kỷ niệm 10 năm của quận Long Biên (Hà Nội), người dân thấy việc chi tiêu, thời gian tổ chức cả vào ngày làm việc tiếp dân rất phản cảm?

Nếu đúng như thế thì làm rõ 2 việc. Thứ nhất, nguồn tiền chi ở đâu ra, có phải phúc lợi do quận làm ra không; nếu từ lợi nhuận nào đó mình làm ra chi cũng được, nhưng không được lãng phí. Thứ hai, nếu lấy tiền ngân sách thì phải xem xét cẩn thận.

Lãnh đạo quận cho biết, nguồn này lấy từ khoản vượt thu năm 2011 chuyển sang 2013. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn thu đang khó khăn, có nên chi tiêu như thế không?

Nếu đúng vượt thu cũng là thành tích đáng khen. Thế nhưng, trong việc cụ thể này cần xem xét hiệu quả việc chi như thế nào. Bởi vì kinh tế hiện đang khó khăn và nói thật, quận Long Biên hiện còn hộ nghèo. Chuyện đầu tư xây trường học, trạm y tế... cũng rất cần thiết. Tôi nghĩ, nếu tiết giảm lễ hội, kỷ niệm, dùng tiền đó chi cho lĩnh vực thiết thực hơn mới có hiệu quả. Lễ hội cũng cần thiết, nhưng không nên chi quá nhiều. Lễ hội, kỷ niệm lâu nay là bệnh hình thức, phải chống đến cùng.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá