"Chống tham nhũng, tiêu cực là vấn đề sống còn của Đảng"

Theo ông Nguyễn Phú Trọng, nhiều ý kiến của đại biểu cho rằng: Chống tham nhũng, tiêu cực là vấn đề sống còn của Đảng, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa X cần có Nghị quyết.

 Các phóng viên trong nước và quốc tế dự cuộc họp báo chiều 24/4/2006, tại Trung tâm báo chí Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. ảnh: TTXVN
Sáng 24/4/2006, Các đại biểu làm việc tại hội trường do ông Nguyễn Văn An thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội điều khiển phiên họp.

Ông Nguyễn Phú Trọng thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc giải trình tiếp thu ý kiến của các đại biểu về các văn kiện Đại hội nêu rõ những kiến nghị sửa chữa gồm 16 vấn đề.

Hai vấn đề là công tác phòng, chống tham nhũng và đảng viên làm kinh tế tư nhân được nhiều đại biểu quan tâm.

Theo ông Nguyễn Phú Trọng, nhiều ý kiến của đại biểu cho rằng: Chống tham nhũng, tiêu cực là vấn đề sống còn của Đảng, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa X cần có Nghị quyết. Có ý kiến chỉ rõ: Tham nhũng không chỉ ở PMU18 như vừa được phát hiện mà còn tồn tại ở một số ngành khác. Hiện nay tham nhũng đã xẩy ra ở nhiều ngành, lĩnh vực, kể cả ở một số cơ quan bảo vệ pháp luật.

Qua vụ án ở PMU18, nổi lên hiện tượng suy thoái đạo đức của đảng viên cũng như sự sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý, thực hiện chính sách và tính chiến đấu của tổ chức Đảng. Ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: tinh thần của Đại hội Đảng lần thứ X là kiên quyết chống tham nhũng, tạo ra bước chuyển mới. Ban Chấp hành Trung ương khóa X là những người gương mẫu, đi đầu trong công cuộc đó.

Ông Nguyễn Phú Trọng cho biết: Đa số ý kiến của các đại biểu nhất trí cao với việc đảng viên làm kinh tế tư nhân. Có quan điểm cho rằng, đảng viên chỉ cần chấp hành pháp luật như mọi công dân là đủ. Tuy nhiên, còn có đại biểu lo ngại về vấn đề này, cho đó là khuyến khích bóc lột. Trung ương cần làm rõ hơn lý luận về đảng viên làm kinh tế tư nhân, vì hiện nay các địa phương đang lúng túng trong việc giải thích chủ trương này.

Ông Nguyễn Phú Trọng nói rõ ý kiến giải trình của Đoàn Chủ tịch là: Đảng viên làm kinh tế là vấn đề hệ trọng, liên quan đến đường lối của Đảng đã được đặt ra nhiều năm nay. Đảng viên làm giầu cho bản thân, gia đình bằng lao động chính đáng và cũng góp phần làm giầu cho xã hội. Đa số ý kiến đóng góp của các tổ chức và nhân dân trong thời gian qua tán thành, coi đây là bước tiến quan trọng trong nhận thức sau 20 năm đổi mới.

Vì vậy, đảng viên có thể làm kinh tế tư nhân trên cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp, chính sách của Nhà nước, Điều lệ Đảng và theo một số quy định, điều kiện chung. Ông Nguyễn Phú Trọng nêu rõ quan điểm của Đoàn Chủ tịch là đảng viên làm kinh tế không chỉ là tư nhân bình thường mà còn phải làm theo nghĩa vụ, trách nhiệm của đảng viên. Những quy định về đảng viên làm kinh tế tư nhân sẽ do Ban Chấp hành Trung ương khóa X ban hành. Tiếp theo, các đại biểu đã tiến hành ghi phiếu biểu quyết một số vấn đề thuộc nội dung các văn kiện Đại hội.

Thay mặt Ban Kiểm phiếu, ông Nguyễn Văn Yểu, Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa X gồm 160 Ủy viên chính thức và 21 Ủy viên dự khuyết (có danh sách kèm theo trong Bản tin này). Sau đó, các đại biểu ghi phiếu giới thiệu về nhân sự chức danh Tổng Bí thư khóa X.

Theo Chương trình, chiều nay ( 24/4 ), Ban Chấp hành Trung ương khóa X họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo TTXVN

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá