Chủ đầu tư được phân chia 20% số căn hộ cho người góp vốn

TP - Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giải trình, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, thay thế Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 6-9-2006. Theo đó, về cơ bản, các thành viên Chính phủ nhất trí với nội dung của dự thảo Nghị định.

Chủ đầu tư được phân chia 20% số lượng căn hộ cho người góp vốn
Chủ đầu tư được phân chia 20% số lượng căn hộ cho người góp vốn

Chủ đầu tư được phân chia 20% số lượng căn hộ cho người góp vốn
Chủ đầu tư được phân chia 20% số lượng căn hộ cho người góp vốn . Ảnh: K.Nguyên

 

Theo một số ý kiến, việc dự thảo cho phép chủ đầu tư được phân chia 20% số lượng nhà ở không phải qua sàn giao dịch bất động sản là không phù hợp với pháp luật kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng, trong quá trình đầu tư kinh doanh bất động sản, các doanh nghiệp đều có nhu cầu được bố trí một tỷ lệ nhà ở nhất định trong mỗi dự án cho các cán bộ, công nhân viên của bản thân doanh nghiệp (DN) để họ yên tâm công tác hoặc phân chia cho các đối tác tham gia góp vốn kinh doanh nhà ở để thuận lợi hơn trong việc huy động vốn.

Cũng theo Bộ Xây dựng, dự thảo chỉ quy định cho phép chủ đầu tư được phân chia tối đa 20% số lượng nhà ở theo hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư, chứ không phải chủ đầu tư được phép bán nhà ở cho các tổ chức, cá nhân không qua sàn giao dịch bất động sản mà việc bán nhà ở trong dự án vẫn phải thực hiện theo quy định chung. Vì vậy, việc đề xuất cho phép các chủ đầu tư được phân chia 20% số lượng nhà ở trong mỗi dự án không phải qua sàn giao dịch bất động sản là hợp lý và phù hợp với quy định hiện hành.

Đối với ý kiến của Ngân hàng Nhà nước cho rằng: Tại điểm a khoản 1 Điều 9 của dự thảo quy định cho phép chủ đầu tư được huy động vốn thông qua hình thức ký hợp đồng vay vốn của các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế là không phù hợp, vì theo quy định của pháp luật ngân hàng thì chỉ có các tổ chức tín dụng mới được quyền huy động vốn thông qua hình thức vay vốn của công chúng. Bộ Xây dựng đồng ý với Ngân hàng Nhà nước và bỏ quy định này trong dự thảo.

Còn đối với đề nghị bỏ quy định giao Ngân hàng nhà nước quy định việc thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai tại Điều 60 cũ (Điều 61 mới), vì vấn đề này đã được quy định trong Luật dân sự và Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29-12-2006 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm, Bộ Xây dựng cho rằng: Luật dân sự và pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm chỉ quy định chung về vấn đề thế chấp bất động sản, không quy định cụ thể về hình thức thế chấp đặc biệt này.

Trên thực tế, có một số ngân hàng thương mại đã cho phép thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai nhưng không có sự thống nhất về trình tự, giấy tờ phải nộp…vì chưa có sự hướng dẫn cụ thể của Ngân hàng Nhà nước. Vì vậy, Bộ Xây dựng cho rằng, cần phải có hướng dẫn thống nhất của Ngân hàng Nhà nước về vấn đề này để làm cơ sở cho các ngân hàng thương mại và người dân thực hiện.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá