Chủ động dự báo, đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên giáo

TP - Ngày 29/12, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo Ban, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, chuyên viên, nhân viên cơ quan Ban Tuyên giáo T.Ư, đồng thời chỉ rõ những hạn chế khuyết điểm cần khắc phục trong thời gian tới. 

Đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ năm 2015, dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước sẽ chuyển biến nhanh, phức tạp, nhiều yếu tố khó đoán định. Năm 2015 là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp để tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Công tác tuyên giáo cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ. 

Ban Tuyên giáo T.Ư phải có trách nhiệm góp phần chuẩn bị, chỉ đạo tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng, cổ vũ động viên và tập hợp ý kiến của nhân dân tham gia đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng; đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XII của Đảng. Đây là công việc hệ trọng của Đảng và cũng là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng của Ban Tuyên giáo T.Ư... 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng